Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Comunicate

10 Iun. 2019 / 12:30

Comunicat de presă

În adresa Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a parvenit adresarea Consilierului Preşedintelui în domeniul juridic şi relaţii instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţii cu Parlamentul şi Guvernul nr. 03/2-05-32 din 09.06.2019, prin care solicită „acordarea timpului de emisie direct la postul TV Moldova 1 (cu translarea paralelă la celelalte posturi TV şi radio de stat), pentru asigurarea dreptului Preşedintelui Republicii de a se adresa către cetăţeni.”

În temeiul art. 31 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (în continuare Cod):  Independenţa editorială a furnizorilor publici de servicii media este garantată prin lege. Este interzisă imixtiunea autorităţilor publice, a partidelor şi altor organizaţii social-politice, a sindicatelor, a organizaţiilor comerciale şi economice sau a grupurilor de interese.

Conform art. 13 alin. (6) din Cod: În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe: a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică;

Totodată, art. 35 lit. a) din Cod stabileşte: Atribuţiile furnizorilor publici de servicii media sînt: furnizarea programelor audiovizuale, inclusiv de ştiri, despre realităţile din ţară şi din lume, menite să asigure informarea exactă, imparţială, obiectivă a publicului, respectînd echilibrul politic, egalitatea de gen, libertatea de exprimare, de creaţie şi de conştiinţă.

În contextul celor expuse, informăm că posturile publice de radio şi televiziune ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” reflectă cu obiectivitate şi consecvenţă ultimele evenimente politice din ţară, astfel încât cetăţenii să aibă acces la tot spectrul de opinii.

Respectând interesul public de care ne ghidăm, la posturile publice de radio şi televiziune ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” se planifică o ediţie specială pentru astăzi, data de 10.06.2019, la ora 19:55 cu participarea Preşedintelui Republicii Moldova. Pentru a asigura echidistanţa şi pluralismul, pe fundalul opiniilor polarizate care răsună în societate, la emisiune va fi invitat şi Preşedintele sau un Vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova.


Comentarii