Formatori

Natalia Beregoi

trainer TRM

În calitate de trainer la Centrul de instruire continuă a realizat cursul Relatări despre afacerile europene. Cursul a fost organizat pentru jurnalişti (reporteri ştiri, editori, redactori) şi s-a axat pe descrierea arhitecturii UE, diferenţierea principalelor funcţii ale instituţiilor europene. Participanţii au fost instruiţi să utilizeze resursele mass-media ale instituţiilor europene, să adapteze limbajul oficial al UE la limbajul cetăţeanului de rând din Republica Moldova, să înţeleagă importanţa relatărilor informaţiilor UE, cu interes sporit pentru publicul din Moldova.

Adrian Petcu

trainer TRM

În calitate de trainer, în perioada 23 aprilie-24 mai 2018, Adrian Petcu a desfăşurat cursul de instruire Ştirea vorbită, în cadrul căruia a pus accent, în special, pe ştirile difuzate în ediţiile informative ale canalelor Radio Moldova. Pe durata instruirii cursanţii au avut parte de ore teoretice şi practice, după care au fost analizate buletinele de ştiri difuzate de mass-media, inclusiv la Radio Moldova Actualităţi.

 

Andrei Jovmir

trainer TRM

În calitate de trainer, Andrei Jovmir a realizat cursul de instruire destinat realizatorilor de emisiuni radio, cu tema Monitorizarea emisiei radio. Practici. Experienţr. Concluzii. Training-ul a fost realizat în trei etape, pentru trei grupuri de angajaţi din departamentele: ştiri şi dezbateri TV; Radio Moldova Tineret; Serviciul programe Radio Moldova Actualităţi; Cultură şi Serviciu programe Radio Moldova Actualităţi; Dezbateri, Documentare, Coproducţie şi Investigaţii din cadrul TRM. Training-urile au avut loc între 22 mai şi 31 octombrie 2018.

Dorina Iurcu

trainer TRM

În calitate de trainer, Dorina Iurcu a realizat cursul de instruire LIVE-REPORTING. Un reporter redibil şi informat, destinat jurnaliştilor TV/online/radio, cu experienţă medie de scriere şi realizare a ştirilor. Participanţii au fost instruiţi despre particularităţile transmisiunii în direct, riscurile unei intervenţii LIVE, aparenţa fizică şi echipament. Jurnaliştii au deprins abilităţile de orientare pe teren şi obţinerea informaţiilor pe surse şi de anturaj. În cadrul cursului participanţii au exersat asupra conţinutului relatării. Training-ul are drept scop îmbunătăţirea capacităţilor participanţilor de a realiza reportaje LIVE, iar la finalizarea acestuia, ei vor pregăti şi structura un text conform normelor LIVE-Reporting, vor şti să adapteze un text informativ de la faţa locului şi vor putea reda evenimentele în desfăşurare.

Ina Dron

trainer TRM

În cadrul Centrului de Instruire Continuă, trainerul Ina Dron, a realizat cursul de instruire „Interacţionarea celor patru tipuri de personalitate. Esenţa compromisului”, destinat colegilor şi şefilor de diviziuni. Cursanţii au fost informaţi despre manifestarea celor patru tipuri de personalitate în cadrul unui grup social, în diverse cazuri şi împrejurări; despre arta compromisului, diferenţele dintre compromis şi indulgenţă, şi limita compromisului; despre managementul de echipă şi evaluarea comportamentului unui individ într-un mediu de echipă.

Ludmila Barbă

trainer TRM

În calitate de formator la Centrul de instruire continuă, Ludmila Barbă a organizat cursul Instituţiile europene şi sursele de informare pentru mass-media. Ghid de orientare teoretic şi practic, ce a avut drept grup ţintă regizori, redactori şi prezentatori de la radio şi TV. În cadrul cursului trainerul a folosit diverse metode de predare şi evaluare a participanţilor printre care: prelegeri, prezentări video şi audio, lucrul în grup şi individual. Cursul a avut scopul de a familiariza participanţii cu istoricul UE, de a cunoaşte legile şi mecanismele de funcţionare ale acesteia, analiza relaţiilor, acordurilor şi parteneriatelor UE

Ludmila Cazac

trainer TRM

În cadrul Centrului de instruire continuă, Ludmila Cazac a organizat cursul de înstruire Preîntâmpinarea conflictelor la locul de muncă. La curs participanţii au învăţat să identifice şi să diferenţieze conflictele, situaţiile conflictuale. Au fost analizate metodele de prevenire a conflictelor, modurile de soluţionare a acestora şi s-a studiat legislaţia în domeniul relaţiilor laborale. Participanţii la curs au fost şefi de direcţii, departamente, redacţii

Tatiana Bunduchi

trainer TRM

În cadrul Centrului de instruire continuă, Tatiana Bunduchi a realizat cursul Organizarea şi prezentarea dezbaterii radio-TV, destinat prezentatorilor, reporterilor, redactorilor, producătorilor, şefilor serviciilor radio radio şi TV. Cursul a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu reperele teoretice privind dezbaterea radio, ca gen jurnalistic, cunoaşterea tehnicilor de elaborare a scenariilor dezbaterilor, alegerea participanţilor şi temelor pentru dezbateri, dar şi cunoaşterea criteriilor de organizare şi desfăşurare a dezbaterilor sociale, politice şi electorale.