Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Golban Ionela

Ştiri / Politic

09 Feb. 2019 / 12:05

Interviu cu ambasadorul Moldovei în Portugalia, Dumitru Socolan

Ambasadorul Republicii Moldova în Portugalia, Dumitru Socolan, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Radio Moldova. Interviul a fost difuzat în cadrul emisiunii „Obiectiv Europa” de la Radio Moldova.

Excelenţă, relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză au fost stabilite pe data de 10 februarie 1993, pe parcursul anilor fiind semnate zece acorduri bilaterale. Acest cadru juridic este suficient pentru asigurarea unei cooperări armonioase?

Privită prin prisma istoriei, putem spune, totuşi, că este vorba de o perioadă scurtă de timp. Cu toate acestea, pe parcursul acestui mai bine de un sfert de secol de relaţii diplomatice bilaterale, dialogul dintre Chişinău şi Lisabona s-a dezvoltat şi aprofundat pe o linie ascendentă, fiind ancorat pe legăturile de prietenie ce unesc cele două state. Un rol fundamental în consolidarea acestor relaţii revine comunităţii moldoveneşti stabilite în Portugalia. Doresc să remarc, în context, întrevederea şefilor diplomaţiilor celor două state Tudor Ulianovschi şi Augusto Santos Silva, desfăşurată pe data de 24 septembrie 2018 la New York, cu prilejul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Cei doi demnitari au reiterat angajamentul ferm al părţilor de a extinde şi aprofunda în continuare agenda bilaterală în domeniile politic, economic, cultural, în beneficiul ambelor ţări şi popoare. Prietenia şi cooperarea între Moldova şi Portugalia nu se limitează doar la nivelul bilateral, ele se extind, de asemenea, la nivelul organizaţiilor internaţionale, într-o colaborare benefică, reciproc avantajoasă. În sprijinul acestei afirmaţii poate fi adus faptul că Portugalia a fost una dintre ţările care au susţinut, în cadrul Adunării Generale ONU, din 22 iunie 2018, proiectul de rezoluţie propus de Republica Moldova privind retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul ţării noastre şi Republicii Moldova, la rândul ei, a sprijinit Portugalia, în iniţiativele sale, pe diverse platforme internaţionale.

În ceea ce ţine de acordurile bilaterale, despre care m-aţi întrebat, pot să remarc că actualul cadru juridic între Republica Moldova şi Portugalia este unul relativ consistent. Până în prezent au fost semnate mai multe tratate bilaterale în domenii precum: securitatea socială, evitarea dublei impuneri, transporturile internaţionale de pasageri şi mărfuri, turismul, consultări între ministerele de externe. Cu toate acestea, părţile îşi propun să contribuie, în continuare, la consolidarea cadrului juridic bilateral. În prezent, la diverse etape de negociere se află alte câteva proiecte de tratate importante: 1) în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului, sportului şi mass-media; 2) în domeniul cooperării economice; 3) domeniul vamal; 4) privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Semnarea acestora, sperăm în viitorul apropiat, va permite de a reglementa, în principiu, întreg spectrul relaţiilor bilaterale moldo-portugheze.

S-au schimbat priorităţile de colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză pe parcursul acestor 26 de ani? Care sunt aceste priorităţi în prezent?

Aş zice că aceste priorităţi au suferit unele ajustări, date fiind procesele ce au avut loc în viaţa politică, economică şi socială din ţările noastre în această perioadă. Putem afirma, în acest sens, că, odată cu scurgerea timpului, priorităţile colaborării între Republica Moldova şi Republica Portugheză s-au diversificat, s-au adaptat cerinţelor şi realităţilor actuale, dar ghidându-se, desigur, în permanenţă, de obiectivele de politică externă ale ţării noastre.  Astfel, la etapa iniţială, când integrarea europeană încă nu era o prioritate a politicii externe a Republicii Moldova, iar prezenţa cetăţenilor moldoveni în Portugalia era mai degrabă un fenomen rar întâlnit, sporadic, accentul în relaţiile moldo-portugheze era pus, în general, pe stabilirea şi, apoi, promovarea relaţiilor politice, comerciale, economice, precum şi pe promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova în relaţiile cu partenerii portughezi. Mai târziu, însă, au devenit prioritare în dialogul între statele noastre şi protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni stabiliţi în Portugalia, sprijinul Portugaliei pentru asigurarea parcursului european al Republicii Moldova, pentru realizarea asocierii politice şi integrării economice a ţării noastre cu UE, pentru implementarea cu succes a Acordului de Asociere RM-UE.

În curând se vor împlini trei ani de când deţineţi funcţia de ambasador al Republicii Moldova la Lisabona. Cum a fost această perioadă de timp pentru Dumneavoastră, dar şi pentru cooperarea moldo-portugheză? Prin ce evenimente s-a remarcat?

Pentru mine această perioadă a fost extrem de interesantă şi prodigioasă. În acest răstimp am reuşit să stabilesc contacte şi un dialog intensiv cu un şir de reprezentanţi ai Executivului, Legislativului, Preşedinţiei, altor instituţii de stat. Am fost prezent la multiple activităţi desfăşurate fie la Lisabona, fie în alte regiuni din Portugalia, în cadrul cărora am avut şi am utilizat mereu prilejul de a promova interesele Moldovei, precum şi ale comunităţii moldoveneşti în statul de reşedinţă. Pot constata, că Portugalia s-a manifestat constant drept unul dintre prietenii de încredere ai Moldovei, ce sprijină cu tărie ţara noastră în aspiraţiile sale democratice, sprijină eforturile de reintegrare teritorială şi cele de apropiere de UE, iar colegii, partenerii portughezi de dialog, au dat dovadă permanent de deschidere şi înţelegere. Mărturisesc cu bucurie că am găsit aici prieteni foarte buni, numărul cărora este în permanentă creştere. Am în vedere şi prietenii Moldovei şi cei ai Ambasadei, dar şi ai familiei mele. Îmi face o plăcere deosebită să constat, de asemenea, şi faptul că autorităţile portugheze au găsit permanent în agenda lor plină/încărcată un loc aparte pentru Republica Moldova şi pentru cetăţenii moldoveni stabiliţi în această minunată ţară. Nu-mi rămâne decât să apreciez deschiderea pe care Portugalia o manifestă faţă de Republica Moldova în general şi faţă de comunitatea moldovenească în particular. Pot zice cu satisfacţie, că climatul, circumstanţele din Portugalia îmi permit să lucrez eficient la realizarea unei din cele mai importante sarcini ale unui ambasador - crearea, amplificarea şi diversificarea unei reţele de contacte în ţara de acreditare.

Cât priveşte evenimentele care au marcat cel mai mult activitatea mea aici în Portugalia mă voi limita la a menţiona câteva procese importante, care conţin în sine un şir de evenimente: 1) iniţierea procesului de consultări politice interministeriale bilaterale sistematice, 2) acţiuni sistemice de sprijinire a moldovenilor din comunitate în dialogul cu autorităţile şi cu mediul de afaceri portughez, 3) semnarea mai multor acorduri de colaborare la nivel instituţional şi sectorial, 4) impulsionarea cooperării bilaterale la nivelul autorităţilor publice locale şi cel academic.

Bineînţeles, ne-am dori o mult mai intensivă colaborare pe dimensiunile parlamentară şi cea comercial-economică, care, trebuie să recunosc, mai sunt încă sub nivelul potenţialului existent. Dar şi aici tendinţa este una pozitivă şi se bazează pe dorinţa reciprocă a părţilor de a aprofunda relaţiile. Este necesar timp, lucru de zi cu zi şi, cum obişnuiesc să zică portughezii, o abordare a lucrurilor „om calma”, adică „calm”. Important este că există, de ambele părţi, o înţelegere a acestei necesităţi, ce urmează a fi pusă, treptat, în valoare.

Conform unor date, acum şapte, opt ani, în Portugalia locuiau aproape 20 de mii de moldoveni. Care este numărul acestora acum şi dacă se cunoaşte câţi moldoveni au dobândit cetăţenia portugheză?

Cifra maximă a cetăţenilor moldoveni înregistrată în statisticile oficiale portugheze corespunde anului 2008, când era atestată prezenţa a peste 21 mii persoane provenind din Republica Moldova.  Din 2009 încoace, cifra respectivă a început însă să scadă. Diminuarea se datoreazărâ obţinerii de către conaţionalii noştri a cetăţeniei portugheze şi excluderii acestora din statisticile oficiale. Şi apoi, o parte din cetăţenii noştri şi-au legalizat şederea sa în Portugalia în baza paşapoartelor altor state.  Potrivit Raportului Serviciului Străini şi Frontiere al Portugaliei pentru anul 2017, la sfârşitul acelui an numărul oficial al cetăţenilor moldoveni deţinători ai permiselor de şedere era de doar 5210 persoane, fiind în descreştere cu 915 persoane faţă de anul precedent. Analiza dinamicii procesului de naturalizare, care a luat amploare în rândul compatrioţilor noştri din Portugalia după anul 2009, indică asupra faptului că anual circa 1500-2000 de moldoveni obţin cetăţenia portugheză. Astfel, calculele simple, bazate de asemenea şi pe statistica serviciilor consulare acordate, ne permit să estimăm existenţa în Portugalia a unei comunităţi de circa 30 de mii de moldoveni, din care în jur de două treimi ar avea deja şi cetăţenia portugheză.

Pentru că suntem la capitolul statistică în relaţia cu moldovenii din Portugalia, vreau să menţionez două lucruri, comunicate de către autorităţile portugheze şi de care suntem foarte mândri. Primul: elevii şi studenţii moldoveni se situau, în anul 2016, pe locul trei între comunităţile de străini în Portugalia, în ceea ce priveşte reuşita academică. Şi doi: constituind doar 1,6% din toţi străinii în Portugalia, moldovenii achită 2,2% din totalul de contribuţii sociale, ceea ce demonstrează că moldovenii sunt mai degrabă producători de valoare adăugată decât receptori de asistenţă socială.

Cum apreciaţi cooperarea dintre Ambasadă şi asociaţiile moldovenilor? Ce probleme reclamă atunci când vă întâlniţi, în special în cadrul proiectului ,,Ambasada vine mai aproape de tine” ?

Vreau să vă zic atât din experienţa comunicării cu partenerii portughezi, din diverse segmente ale societăţii, cât şi din relaţia intensivă cu diaspora, că avem o comunitate a moldovenilor aici integrată armonios în societatea portugheză şi care se bucură de o imagine foarte bună în rândul băştinaşilor. Faptul că pe eşichierul politic portughez nu există formaţiuni care ar promova mesajele xenofobe sau extremiste şi că întreg politicul perpetuează în a transmite societăţii apeluri de coeziune socială, creează o situaţie de confort pentru străinii stabiliţi în Portugalia, inclusiv pentru cetăţenii originari din Republica Moldova. În aceeaşi ordine de idei aşi dori să punctez că la nivel asociativ, diaspora moldovenească din Portugalia este bine organizată şi este structurată în peste 10 asociaţii, atât culturale cât şi profesionale. Acestea, prin activitatea cotidiană, îşi aduc aportul la promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor moldoveneşti şi transmiterea acestei bogăţii spirituale tinerei generaţii.

Un sentiment de mândrie pentru Ambasadă trezeşte şi faptul că din cele zece centre educaţionale create în întreaga diaspora moldovenească, trei funcţionează în Portugalia: la Barreiro, Cascais şi Faro. Îniţiativa respectivă este înalt apreciată de conaţionalii noştri, pentru că permite copiilor să cunoască în cadrul acestor centre multe lucruri interesante despre Republica Moldova, despre cultura, tradiţiile şi obiceiurile ţării de origine a părinţilor şi buneilor lor, să înveţe limba română, să participe la diverse evenimente cu caracter cultural şi sportiv. Totodată, cu suportul Ambasadei sunt organizate de asemenea întâlniri frecvente ale membrilor comunităţii cu reprezentanţii Cancelariei de Stat, Biroului Relaţii cu Diaspora, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Aţi menţionat proiectul „Ambasada vine mai aproape de tine”. Acesta reprezintă o modalitate foarte eficientă de comunicare între serviciul consular al misiunii şi cetăţenii moldoveni din regiunile mai îndepărtate. Acţiunea este înalt apreciată de conaţionali, deoarece îi scuteşte de necesitatea de a se deplasa la Lisabona, fapt ce contribuie la economisirea timpului şi a mijloacelor financiare. În cadrul deplasărilor respective, care au loc circa odată la două luni, reprezentantul Ambasadei acordă cetăţenilor un spectru larg de servicii consulare şi consultanţă pe marginea problemelor de zi cu zi.

Şi deoarece vorbim despre toţi moldovenii în Portugalia, nu doar despre cei stabiliţi aici cu traiul, doresc să mă refer şi la unele situaţii mai puţin fericite. Spre regret, în ultima perioadă de timp, de mai bine de un an, se atestă unele cazuri cu implicarea cetăţenii moldoveni, care fără a se documenta în mod corespunzător în prealabil, cad pradă unor escroci. Astfel, concetăţenii noştri, fiind ademeniţi la munci în Portugalia sau în alte ţări, pe diverse căi, inclusiv prin anunţuri tentante publicate pe reţelele de socializare sau platforme de publicitate din ţară, odată ajunşi aici descoperă că realitatea este cu totul alta decât cea promisă şi că au fost înşelaţi. Ambasada, atunci când este sesizată corespunzător (de exemplu un mesaj cu indicarea unor informaţii minime: nume, adresă, telefon), se implică activ în soluţionarea acestor cazuri, informează în regim prioritar organele competente din ambele state şi îşi reconfirmâ, de fiecare dată, disponibilitatea de a fi alături de fiecare cetăţean aflat în dificultate. În speranţa că prezentul interviu este urmărit de mai multă lume, profit de ocazie pentru a lansa un apel către persoanele tentate să meargă la munci în străinătate de a se documenta adecvat înainte de a lua această importantă decizie, pentru a evita, eventual, urmările negative ulterioare.

În ultimul timp se discută tot mai mult despre protecţia socială a concetăţenilor noştri din străinătate. În acest context, amintim că în anul 2009 a fost semnat Acordul în domeniul securităţii sociale între Moldova şi Portugalia. Este funcţional acest acord, nu au apărut probleme în procesul de implementare?

Pornind de la numărul important al cetăţenilor moldoveni stabiliţi în Portugalia, în activitatea sa Ambasada pune un accent deosebit pe dimensiunea securităţii sociale, prin prisma realizării prevederilor Acordului bilateral de colaborare în acest domeniu, semnat la Lisabona în februarie 2009. A fost, apropo, primul acord de acest gen semnat de Republica Moldova cu un stat străin, ceea ce vine să confirme cele spuse de mine referitor la deschiderea manifestată de autorităţile portugheze.  Pot afirma, cu certitudine că acest Acord este unul perfect funcţional. Evident, pentru că este vorba de un tratat complex, în cadrul implementării acestuia pot apărea, uneori, şi situaţii mai dificile care necesită, eventual, analize de caz mai aprofundate sau mai multă implicare. Ambasada intervine, însă, ori de câte ori sunt semnalate astfel de cazuri pe lângă autorităţile competente ale ambelor state: Casa Naţională de Asigurări Sociale din Republica Moldova şi Direcţia Generală Securitate Socială din Portugalia, pentru a solicita asistenţă în vederea înlăturării dificultăţilor de ordin tehnic apărute în procesul de aplicare a Acordului.  Totodată, întru perfecţionarea mecanismului de implementare a Acordului, periodic se organizează întrevederi ale reprezentanţilor Ambasadei cu factori de decizie din cadrul Direcţiei Generale Securitate Socială. De menţionat că partea portugheză, ca de altfel şi cu alte ocazii, s-a arătat a fi foarte receptivă şi deschisă să contribuie la soluţionarea cât mai rapidă a situaţiilor semnalate.

În prima jumătate a anului trecut schimburile comercial-economice au fost în creştere, atât la importuri cât şi la exporturi. Căror factori se datorează această creştere ?

Deşi înregistrează unele progrese, relaţiile comercial-economice rămân în continuare sub nivelul aşteptărilor. Starea respectivă de lucruri ar putea fi explicată prin lipsa, deocamdată, a unui dialog direct permanent între cercurile de afaceri din ţările noastre, dar şi prin orientarea tradiţională a mediului de afaceri portughez spre alte regiuni, unde Portugalia are legături istorice seculare. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem, că şi agenţii economici moldoveni au anumite preconcepţii fată de mediul de afaceri şi piaţa portugheză, că ar fi una mică, neînsemnată etc.

Ambasada are sarcina să favorizeze stabilirea legăturilor directe dintre oamenii de afaceri din ţările noastre şi să contribuie la spulberarea preconcepţiilor ce mai exista. Voi profita şi de acest prilej pentru a veni cu un mesaj către mediul de afaceri din Moldova şi pentru a afirma, că există potenţial pentru dinamizarea relaţiilor comercial-economice, această concluzie având la bază exemplul de pătrundere cu succes a produselor moldoveneşti pe piaţa portugheză, atunci când există interes şi se depune efort.  În încercarea de a schimba stereotipurile formate, pe parcursul acestor ani m-am întâlnit cu conducerea diverselor companii, care, în viziunea Ambasadei, au capacităţi şi, eventual, ar putea avea interes pentru a iniţia afaceri în Republica Moldova. Printre acestea se regăsesc companii din diverse domenii: energetică, infrastructură, automotive.  Concomitent, şi iarăşi în intenţia de a schimba stereotipurile, Ambasada a participat cu standuri separate la mai multe forumuri economice de amploare. Voi enumera câteva mai importante: 1) cel mai prestigios forum vinicol din Portugalia „Vinhos e Sabores – Grandes Escolhas” (în traducere: Vinuri şi savori – marile selecţii) Republica Moldiva a fost unica ţară străină invitată; 2) Târgul Iberic Internaţional – dedicat turismului; 3) Forumul „Portugal Exportador” – cel mai important eveniment din Portugalia dedicat internaţionalizării afacerilor. Participarea la evenimentele respective, dar şi la multe altele asemănătoare, constituie o bună posibilitate pentru a prezenta şi promova potenţialul economic al Republicii Moldova, a informa antreprenorii portughezi despre climatul investiţional şi de afaceri din ţara noastră, a stabili contacte directe de colaborare cu parteneri din diverse domenii ale economiei portugheze. Schimburile comerciale bilaterale înregistrează o tendinţă de creştere, la baza acesteia fiind dorinţa reciprocă a părţilor de a diversifica şi aprofunda cooperarea pe dimensiunea comercial-economică.

Care ar fi, totuşi, în opinia dumneavoastră domeniile cu o perspectivă majoră de cooperare pe această dimensiune, comercial-economică, şi ce acţiuni consideraţi că ar trebui să fie întreprinse pentru dinamizarea colaborării în acest sens?

Unul dintre domeniile respective ar fi cel agricol. În cadrul întrevederii pe care am avut-o cu ceva timp în urmă cu ministrul portughez al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Luís Capoulas Santos, acesta a constatat, că Portugalia ar fi dispusă să împărtăşească partenerilor moldoveni din bogata sa experienţă în domeniul aplicării în sectorul agricol a normelor comunitare, etichetării produselor ecologice în conformitate cu cerinţele UE, utilizării tehnologiilor pentru obţinerea produselor cu valoare adăugată, dar şi să participe la dezvoltarea proiectelor comune în domeniul sporirii competitivităţii şi promovării produselor agroalimentare, creării întreprinderilor mixte de prelucrare, ambalare şi depozitare a produselor agroalimentare în zonele rurale etc. Astfel, rămâne doar ca părţile să iniţieze procesul de cooperare în acest domeniu.

Un alt domeniu ar fi şi cel al tehnologiilor digitale, dezvoltarea căruia a căpătat amploare în ultimii ani în Portugalia, în special după decizia autorităţilor de a găzdui cel mai mare forum din domeniul IT la nivel mondial – Web Summit. Evenimentul în cauză ar putea constitui o platformă ideală pentru prezentarea progreselor obţinute de Republica Moldova în ultimii ani în domeniul tehnologiilor informaţionale, pentru stabilirea contactelor de colaborare cu liderii mondiali de pe segmentul IT şi stimularea acestora pentru plasarea afacerilor în Moldova. Astfel, Ambasada recomandă instituţiilor naţionale şi reprezentanţilor companiilor de profil autohtone să participe la ediţia 2019 a Web Summit-ului, care va avea loc la Lisabona în perioada 4-7 noiembrie.

Vreau să menţionez aici şi parteneriatele la nivelul autorităţilor publice locale. Acestea permit părţii moldoveneşti să preia experienţa Portugaliei în ceea ce priveşte dezvoltarea la nivel local a aşa-ziselor incubatoare de întreprinderi, a parcurilor tehnologice, startup-urilor, accesarea fondurilor comunitare necesare în aceste scopuri. În acelaşi timp, partenerii portughezi au posibilitatea să cunoască oportunităţile şi facilităţile pe care le oferă investitorilor străini zonele economice libere şi parcurile industriale din Republica Moldova. Această cooperare contribuie la o mai bună cunoaştere reciprocă şi la intensificarea relaţiilor între întreprinderile mici şi mijlocii. Anual se organizaează vizite şi schimburi reciproce de experienţă.

Emisiunea „Obiectiv Europa” poate fi accesată AICI.

 

 

Comentarii