Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Posturi scoase la concurs

12 Feb. 2020 / 17:03

Concurs pentru funcţia de şef al Serviciului formare continuă

Instituţia Publică Compania „Teleradio-Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Serviciului formare continuă.

Responsabilităţi:

 1. elaborează anual proiectul planului de activitate, în funcţie de necesităţile şi priorităţile în materie de formare, de constatările analizei anuale a performanţei TRM şi de rezultatele evaluărilor periodice ale activităţilor de formare;
 2. elaborează recomandări, propuneri, materiale metodice referitor la activitatea de instruire şi creştere a nivelului de profesionalism al salariaţilor TRM;
 3. recrutează formatori şi monitorizează activitatea acestora;
 4. elaborează programe de dezvoltare profesională a salariaţilor TRM;
 5. explorează posibilele surse de finanţare suplimentară în colaborare cu responsabilul pentru strângerea de fonduri (ofiţer de proiecte) al TRM;
 6. identifică eventualii parteneri pentru colaborare, atrage experţi pentru îndeplinirea unor cursuri/sesiuni de training specifice;
 7. asigură comunicarea operativă a informaţiei despre activităţile şi realizările Serviciului de formare continuă, inclusiv prin reţelele de socializare (asigurarea prezenţei şi vizibilităţii online).

Cerinţe:

  • studii de licenţă;
  • experienţă managerială de gestiune a proiectelor sau a unei entităţi de formare profesională, de cel puţin 5 ani.
  • cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat – C1 (C2));
  • aptitudini de analiză şi elaborare a planurilor şi strategiilor de dezvoltare şi formare continuă.

Dosarul va conţine:
1. CV-ul (+foto)
2. Diplomă de licenţă (copia)
3. Buletin de identitate (copia)
4. Carnetul de muncă (copia)

5. Scrisoare de recomandare

Dosarele vor fi depuse până pe data de 02 martie 2020, ora 17.00 la Serviciul Resurse Umane al IP Compania „Teleradio-Moldova” (mun. Chişinău, str. Mioriţa nr.1, Casa Radio, etajul 5).

Comentarii