Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Posturi scoase la concurs

12 Sep. 2019 / 10:20

Concurs pentru funcţia de specialist principal în cadrul Serviciului audit intern al IP Compania „Teleradio-Moldova”

IP Compania „Teleradio-Moldova” anunţă concurs pentru funcţia de specialist principal în cadrul Serviciului audit intern

Atribuţii de serviciu:

participarea la elaborarea/revizuirea programului misiunilor de audit intern;
desfăşurarea misiunii de audit intern planificate/ad-hoc;
elaborarea proiectelor rapoartelor de audit;
monitorizarea implementării recomandărilor de audit şi a acţiunilor corective de către subdiviziunile structurale;
oferirea suportului şi consiliere şefilor subdiviziunilor structurale în procesul de implementare a recomandărilor de audit şi a acţiunilor corective;
participarea la analiza şi tratarea riscurilor aferente proceselor din cadrul Companiei;
participarea la planificarea şi raportarea activităţilor Serviciului de audit intern;

Cerinţe faţă de candidaţi:

studii superioare în domeniul economico-financiar, juridice, audit, contabilitatea şi audit;
cunoştinţe PC (MS Office, Internet)
experienţă profesională în domeniu, cel puţin un an.
cunoaşterea limbii de stat,
avantaj - experienţa în domeniul auditului intern în sectorul public, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Dosarul va conţine:

1. CV-ul (+ foto);
2. Copia diplomei de studii
3. copia buletinului de identitate

Dosarele vor fi expediate până la data de 03 octombrie 2019, ora 17:00  la adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa, nr.1, Casa Radio, etajul 5, bir. 501 (Serviciul resurse umane), sau la e-mail angajare@trm.md.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi scri la adresa electonică angajare@trm.md sau apelaţi la 022 72 18 66.

Comentarii