Ştiri

Sursa imaginii: imagine simbol

Postat de: admin

Ştiri / Social

05 Dec. 2019 / 18:19

Proiectul Bugetului Asigurărilor Sociale, votat de Parlament

Parlamentul a aprobat, cu majoritatea voturilor, în prima lectură, proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale pentru anul 2020. Veniturile Bugetului Asigurărilor Sociale de stat se prognozează pentru anul 2020 în sumă de 23 491,0 mil. lei, cu o majorare faţă de aprobat (rectificat) 2019 cu 7,4%.

Veniturile din contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru anul 2020 vor constitui circa 62,9% în totalul veniturilor Bugetului Asigurărilor Sociale de stat şi vor atinge 14 779,3 mil. lei, mai mult cu 1 195,7 mil.lei decât aprobat (rectificat) pentru anul 2019.

Transferurile de la Bugetul de Stat către Bugetul Asigurărilor Sociale de stat se prevăd în sumă de 8 560,5 mil.lei, dintre care transferuri pentru acoperirea deficitului în sumă de 1 876,0 mil. lei. Comparativ cu anul 2019, volumul transferurilor se va majora la total cu 402,0 mil.lei, iar transferurile pentru acoperirea deficitului se vor reduce cu 261,7 mil. lei din contul majorării veniturilor proprii.

Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de stat pentru anul 2020 se propun în sumă de 23 491,0 mil. lei. Ritmul de creştere a cheltuielilor în anul 2020 va constitui 7,3% faţă de anul 2019.

Potrivit ministrei Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, începând cu 1 ianuarie 2020, vor fi reexaminate pensiile persoanelor care s-au pensionat până în 1999 şi au un stagiu de cotizare după pensionare mai mare de 15 ani, iar după 1 iulie 2020 vor fi reexaminate pensiile persoanelor cu un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani.Revizuirea pensiilor va fi finalizată în anul 2023, cu patru ani mai devreme comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare. Viorica Dumbrăveanu a mai spus că începând cu 1 ianuarie 2020 va fi majorat cuantumul alocaţiei lunare de stat pentru beneficiarii din rândul participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la acţiunile de luptă din Afganistan şi pe teritoriile altor state cu 200 lei (de la 100 lei - la 300 lei). Totodată vă fi majorat, începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul alocaţiilor sociale de stat persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu 40% din cuantumul pensiei minime de dizabilitate (de la 40% - la 80%), persoanelor vârstnice – cu 30 % din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă (de la 20% - la 50. Viorica Dumbrăveanu a mai spus că indexarea pensiilor va fi efectuată de două ori pe an: la 1 aprilie şi la 1 octombrie.

Bugetul Asigurărilor Sociale de stat pe anul 2020 este estimat fără deficit.

Deputaţii urmează să examineze şi să voteze în a doua şi în lectură finală proiectul Bugetului Asigurărilor Sociale.

Comentarii