Ştiri

Sursa imaginii: stiri.md

Postat de: Mihaela Bucatari

Ştiri / Social

13 Aug. 2019 / 12:23

Raport: Persoanele restabilite în funcţii se confruntă cu discriminarea în câmpul muncii

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii e emis, recent, două decizii în care a constatat discriminarea persoanelor care au fost restabilite la locul de muncă.

Potrivit Consiliului, petiţionarii au menţionat că, deşi angajatorii au executat hotărârile instanţelor de judecată, fiind restabiliţi la locul de muncă, aceştia nu şi-au onorat şi obligaţia de a asigura o remunerare egală pentru muncă de tip egal, în situaţia în care aveau obligaţia să restabilească persoanele şi să le ofere funcţie similară celei deţinute anterior.

În consecinţă, persoanelor restabilite la locul de muncă le-au fost stabilite salarii mai mici faţă de colegii lor cu care se află în situaţie comparabilă. În acest sens, Consiliul subliniază că, atunci când se face referinţă la principiul plată egală, comparaţia se face între funcţii sau profesii, luându-se în consideraţie o serie de factori, precum: natura muncii (activităţilor) derulate, condiţiile de formare profesională necesare; condiţiile de muncă etc.

Examinând circumstanţele cauzelor, Consiliul nu a identificat o justificare rezonabilă şi obiectivă a acţiunilor angajatorilor, astfel a stabilit că faptele constatate reprezintă discriminare în câmpul muncii, manifestată prin remunerare inegală pentru acelaşi tip de muncă. Drept urmare, a recomandat instituţiilor vizate în dosare (Agenţiei Servicii Publice Soroca şi Î.M. Direcţia Construcţii Capitale) să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura repunerea în drepturi a petiţionarilor prin respectarea principiului remunerare egală pentru muncă de valoare egală.

Comentarii