Ştiri

Sursa imaginii: imagine simbol

Postat de: trm.md

Ştiri / Social

26 Mar. 2020 / 18:00

UE este dispusă să ajute Republica Moldova în depăşirea crizei provocate de pandemia de Coronavirus

În această perioadă cu provocări, marcată de izbucnirea epidemiei de coronavirus, observăm cât de importantă este cooperarea internaţională. În ultima decadă, Parteneriatul Estic a adus beneficii tangibile cetăţenilor din Republica Moldova Moldova, precum şi celor din vecinătatea estică a Uniunii Europene.

În Moldova, cu ajutorul oferit IMM-urilor, Uniunea Europeană a contribuit la crearea a aproximativ 6000 de noi locuri de muncă, numărul companiilor exportatoare în UE crescând cu 51%. Din perspectivă regională, iniţiativele UE precum Primării pentru Creşterea Economică au adunat deja 40 de municipalităţi din toată ţara, ajutându-le în crearea planurilor pentru stimularea dezvoltării economice locale.

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a adus moldovenilor condiţii de viaţă mai bune prin susţinerea sectorului energetic, în jur de 200.000 de persoane beneficiind de energie sigură şi produsă local, peste 300 de şcoli, grădiniţe, spitale şi centre comunitare conectate la sistemele de încălzire cu biomasă şi aproximativ 25.000 de studenţi au devenit conştienţi de resursele energetice verzi şi regenerabile.

Nu în ultimul rând, UE a fost activă în sectorul societăţii civile, oferind sprijin personalizat pentru cei care au cea mai mare nevoie. Doar în 2019, aproximativ 619 persoane vulnerabile au beneficiat gratuit de serviciile şi produsele oferite de întreprinderile sociale; start-upuri şi întreprinderi mici au fost create de persoane cu dizabilităţi şi au fost create noi locuri de muncă, inclusiv pentru femei şi tineri. Vârstnicii au primit sprijin prin intermediul celor cinci centre create în Moldova în cadrul iniţiativei Învăţare pe parcursul întregii vieţi.

Pentru a ne asigura că parteneriatul nostru continuă să livreze rezultate şi în condiţiile schimbătoare ale zilelor de azi, trebuie să facem şi mai mult, şi mai bine. Pentru a ne contura priorităţile, ne-am consultat anul trecut cu oameni, întreprinderi, organizaţii şi guverne din 33 de ţări din regiunea noastră comună. Deşi rezultatele obţinute au fost apreciate, a fost exprimată, de asemenea, o aşteptare clară de a ne consolida cooperarea atunci când este vorba de locuri de muncă şi prosperitate, investiţii, conectivitate, bună guvernare şi provocări comune, cum ar fi schimbările climatice şi transformarea digitală.

Acum am prezentat răspunsul nostru la aceste consultări, cu obiective pe termen lung pentru politica noastră de după anul 2020. Angajamentul continuu faţă de ţările Parteneriatului Estic rămâne o prioritate esenţială pentru Uniunea Europeană. Propunerile noastre pentru viitor sunt ambiţioase, dar realizabile. Ele se bazează pe cooperarea existentă, însă identifică şi domenii în care trebuie să facem un pas înainte. Acestea sunt bazate pe valori fundamentale, care constituie esenţa proiectului UE, cum ar fi statul de drept, protecţia drepturilor omului şi lupta împotriva corupţiei.

În mod concret, propunem partenerilor noştri colaborare pentru următoarele obiective:

• Împreună pentru economii rezistente, durabile şi integrate. Consolidarea economiei este esenţială pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor, pentru a reduce inegalitatea şi pentru a asigura succesul parteneriatului nostru. Ne vom concentra pe crearea locurilor de muncă şi a oportunităţilor economice prin creşterea comerţului, a investiţiilor, prin conectivitate mai bună, în special în transporturi şi energie, conectând mai bine instruirea, cercetarea şi inovarea cu nevoile sectorului privat.

• Împreună pentru instituţii responsabile, statul de drept şi securitate. Buna guvernare şi instituţiile democratice, statul de drept, politicile de succes anticorupţie şi securitatea sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă şi consolidarea democraţiei. Ele constituie coloana vertebrală a statelor şi a societăţilor rezistente, precum şi a economiilor puternice.

• Împreună pentru rezistenţa mediului şi a climei. Cu scopul de a proteja lumea pentru generaţiile următoare, cu toţii trebuie să ne asumăm responsabilitate. UE va colabora cu partenerii săi pentru a eficientiza resursele economiilor, a crea noi locuri de muncă ecologice şi a promova surse de energie locale şi regenerabile.

• Împreună pentru o transformare digitală rezistentă. UE va investi în continuare în transformarea digitală a partenerilor noştri, urmărind extinderea avantajelor pieţei unice digitale în ţările partenere. Munca noastră comună se va concentra, de asemenea, pe consolidarea guvernanţei electronice, pe extinderea start-upurilor digitale şi pe sprijinirea rezistenţei cibernetice a ţărilor partenere.

• Împreună pentru societăţi rezistente, corecte şi incluzive. Alegerile libere şi corecte, de rând cu administraţiile publice transparente, centrate pe cetăţeni şi responsabile, sunt esenţiale pentru democraţie. UE va continua să se concentreze pe aceste domenii-cheie, implicând societatea civilă, căreia trebuie să i se acorde suficient spaţiu; va continua să sprijine mass-media liberă, imparţială şi independentă şi drepturile omului, precum şi să asigure mobilitatea şi contactele directe dintre persoane – toate deosebit de importante în special în contextul creşterii dezinformării îndreptate împotriva valorilor UE.

În ultimul deceniu, comerţul dintre UE şi partenerii săi de est aproape s-a dublat. Peste 125.000 de întreprinderi mici şi mijlocii au beneficiat direct de finanţarea UE, creând sau susţinând peste 250.000 de locuri de muncă. Suntem mai bine conectaţi datorită legăturilor de transport îmbunătăţite şi accesului mai uşor la banda largă de mare capacitate.

Conform sondajelor recente, UE este cea mai de încredere instituţie internaţională pentru cetăţenii Parteneriatului Estic. Vom păstra această abordare orientată spre rezultate şi vom căuta să facem mult mai multe lucruri, făcând faţă provocărilor de astăzi, inclusiv atunci când este vorba de crize precum pandemia COVID-19.

Iar prin aceasta vom construi un Parteneriat Estic şi mai ambiţios, care are de oferit beneficii tuturor şi continuă să ne apropie pe continentul nostru comun.

Comentarii