News

photo source:

News / Acquisitions

20 Dec. 2022 / 17:36

Cererea ofertelor de preţuri, privind achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere şi computere

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la Cererea ofertelor de preţuri, privind achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere şi computere. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 28.12.2022, ora 14:00.

Show Comments