News

photo source:

News / Acquisitions

24 Jan. 2023 / 17:43

Concurs privind achiziţionarea mărfurilor de uz gospodăresc

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziţionarea mărfurilor de uz gospodăresc. Ofertele comerciale vor fi depuse la sediul Companiei str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Casa Radio, et.1 cab. 105, Serviciul achiziţii, aprovizionare, depozit sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md. Termenul limită pentru depunere a ofertelor: 27.01.2023, ora 14:00.

Show Comments