News

photo source:

News / Acquisitions

24 Nov. 2022 / 16:12

Concurs privind achiziţionarea serviciilor de reamplasare a staţiei electrice Diezel din str. Mioriţa 1 la şos. Hânceşti 64

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziţionarea serviciilor de reamplasare a staţiei electrice Diezel din str. Mioriţa 1 la şos. Hânceşti 64. Ofertele comerciale vor fi depuse la sediul Companiei, str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Casa Radio, et.1, Serviciul aprovizionare, achiziţii, depozit sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md. Termenul limită pentru depunere a ofertelor: 28.11.2022, ora 14:00.

Show Comments