News

photo source:

News / Acquisitions

16 Feb. 2023 / 15:38

În atenţia operatorilor economici participanţi la concursul privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie auto

În atenţia operatorilor economici participanţi la concursul privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie auto, IP Compania „Teleradio-Moldova” vă informează că au fost operate modificări în Caietul de sarcini şi anunţul de participare a fost modificat şi a fost expus în redacţie nouă. Ofertele comerciale vor fi depuse la sediul Companiei, str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Casa Radio, et.1, Serviciul aprovizionare, achiziţii, depozit sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md Termenul limită pentru depunere a ofertelor: 23.02.2023, ora 14:00

Show Comments