News

photo source:

News / Acquisitions

19 July 2023 / 13:54

VM - achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 24.07.2023, ora 14:00

Show Comments