News

photo source:

News / Acquisitions

20 July 2023 / 15:38

VM, privind achiziţionarea materialelor sanitare

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea materialelor sanitare. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 27.07.2023, ora 16:00

Show Comments