Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Comunicate

04 Noi. 2021 / 10:05

Îngrijorarea UER cu privire la propunerea de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale

Noel Curran, Directorul General al Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER), a transmis o scrisoare către Biroul permanent al Parlamentului şi Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, prin care îşi exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale (nr. 174/2018). În opinia UER, modificările au potenţialul de a duce la subordonarea politică a organelor de conducere şi supraveghere ale TRM şi amestec direct în politica sa editorială. De asemenea, sunt preocupaţi de timpul excepţional de scurt prevăzut pentru dezbaterea publică a acestor schimbări importante aduse cadrului legal şi aparenta lipsă a unei consultări potrivite.

”Radiodifuzorul public independent şi de încredere are un rol deosebit de important pentru societăţile în tranziţie. Pentru a îndeplini această funcţie, ar trebui să fie împuternicit prin structurile de guvernare să funcţioneze independent de presiunea şi interferenţa politică. Credibilitatea şi încrederea vor fi obţinute numai prin independenţă şi raportarea echilibrată a evoluţiilor importante dintr-o ţară.Considerăm că amendamentele propuse pentru a implica direct Parlamentul în numirea şi demiterea (din motive ample şi nedefinite) a Directorului general este un pas înapoi în asigurarea autonomiei şi independenţei TRM. În plus, o nouă putere a Parlamentului de a demite întregul organism de supraveghere (Consiliul de supraveghere şi dezvoltare) în fiecare an prin respingerea raportului anual de activitate ar pune în mod inevitabil TRM sub şi mai multă presiune politică”, sunt argumentele menţionate în scrisoare.

Semnatarul scrisorii face referinţă şi la ”Recomandarea Consiliului Europei nr (2012) 1 a Comitetului de Miniştrilor către statele membre privind guvernarea radiodifuzorului public prevede că: „Securizarea şi apărarea independenţei este un rol primordial al oricărui cadru de guvernare a serviciului public media şi acesta este motivul pentru care independenţa a fost în centrul tuturor standardelor relevante ale Consiliului Europei.” În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un caz care privea direct guvernarea TRM, a susţinut că statele au o obligaţie pozitivă de a pune în aplicare un cadru juridic care să asigure independenţa radiodifuzorului public faţă de ingerinţa şi controlul politic (Manole a.O c. Moldova, nr 13936/02)”.

La final, se solicită respectuos să fie acordat timp adecvat pentru consultarea publică cu privire la amendamentele propuse şi să se ţină cont în mod corespunzător de preocupările exprimate în scrisoare. Totodată, Noel Curran menţionează că UER rămâne la dispoziţie pentru a discuta aceste probleme în detaliu şi pentru a împărtăşi exemple de bune practici din Europa.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune este o alianţă a radiodifuzorilor publici, care a fost fondată la 12 februarie 1950. În prezent are 73 de membri activi în 56 de ţări şi 34 de membri asociaţi în 20 de ţări. IP Compania ”Teleradio-Moldova” este membru activ al UER din anul 1994.

Serviciul comunicare şi relaţii internaţionale,

IP Compania ”Teleradio-Moldova”

Comentarii