Ştiri

Sursa imaginii: agroexpert.md

Postat de: Ecaterina Arvintii

Ştiri / Economic

02 Feb. 2021 / 18:58

Audit: CFM a gestionat neconform resursele financiare publice

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a gestionat neconform resursele financiare publice şi patrimoniul public. Concluzia se conţine în raportul auditului ÎS „Calea Ferată a Moldovei” pentru anii 2018 – 2019, întocmit de Curtea de Conturi. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, raportul a arătat abateri de la prevederile cadrului regulator din domeniu.

Potrivit raportului audiat astăzi în cadrul şedinţei Comisiei ce control al finanţelor publice, unele activităţi realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această întreprindere, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, pentru susţinerea managementului în abordarea riscurilor de regularitate.

Astfel, neelaborarea, necoordonarea şi neaprobarea corespunzătoare a unui nomenclator complex al serviciilor aferente altor activităţi operaţionale prestate de „Calea Ferată a Moldovei” şi a tarifelor aferente contravin exigenţelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat şi municipale, se menţionează în raport.

Totodată, potrivit unui comunicat emis de Parlament, nerealizarea pe deplin a măsurilor de dare în locaţiune a încăperilor neutilizate a generat dispute şi creanţe compromise în valoare totală de 19.986,8 mii de lei, precum şi a determinat nemajorarea veniturilor proprii pasibile de acumulat în sumă de cca 3.793,9 mii de lei. În acelaşi timp, nerespectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat şi municipale s-a soldat cu comercializarea neconformă a circa 66,6 mii tone de active circulante sub formă de materiale feroase şi administrarea neconformă a investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate în valoare de 15.411,6 mii lei.

Mai multe consecinţe negative a avut şi aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. În acelaşi timp, neonorarea conformă a angajamentelor asumate de întreprindere a cauzat suportarea unor cheltuieli sub formă de penalităţi, iar monitorizarea necorespunzătoare a scopurilor în corelare cu resursele financiare necesare şi rezultatele finale stabilite a condiţionat efectuarea unor investiţii în imobilizări necorporale în valoare totală de 17.534,7 mii lei, care nu se utilizează conform destinaţiei şi nu produc beneficii întreprinderii.

„Unele active în curs de execuţie în valoare totală de 452.513,8 mii lei se utilizează prin asumarea riscurilor de securitate, iar altele, în sumă totală de 56.516,5 mii lei, nu aparţin „CFM”, nu prezintă indici de utilitate sau pot deveni neutilizabile din cauza uzurii sau nerentabilităţii”, se mai menţionează în comunicatul citat.

De asemenea, contrar cadrului normativ în vigoare, „CFM” nu a asigurat înregistrarea, integritatea şi raportarea a circa 1.134,88 ha de terenuri proprietate publică a statului, aflate în gestiunea sa.

Raportul misiunii de audit a fost remis mai multor autorităţi publice centrale.

Comentarii