Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Carolina Străjescu

Ştiri / Social

22 Sep. 2022 / 17:09

Guvernul consideră că în privinţa lui Alexandr Stoianoglo nu a existat vreo încălcare a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale

Guvernul a prezentat Curţii Europene a Drepturilor Omului observaţiile sale cu privire la admisibilitatea şi fondul cererilor înaintate la CEDO de către Alexandr Stoianoglo. În concluziile sale, autorităţile menţionează că nu văd vreo încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, comisă faţă de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo.

Prima cerere se referă la plasarea reclamantului în arest la domiciliu în urma iniţierii urmăririi penale împotriva sa de către un procuror desemnat în acest sens de Consiliul Superior al Procurorilor, inclusiv scopurile urmărite prin aplicarea măsurii respective, precum şi la interdicţia de a participa la manifestări, dezbateri, comunicări publice, aplicată reclamantului în momentul liberării sale sub control judiciar.

Cea de-a doua cerere se referă la suspendarea reclamantului din funcţia de Procuror General în urma iniţierii cauzei penale împotriva sa şi la imposibilitatea de a contesta această măsură potrivit legislaţiei naţionale.

„În urma examinării opiniilor tuturor autorităţilor implicate, Guvernul a ajuns la concluzia că în cererile respective nu a existat vreo încălcare a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale reclamantului garantate de Convenţie”, se arată în comunicatul Guvernului de la Chişinău.

În continuare, Curtea va expedia observaţiile Guvernului către reclamant şi îi va acorda un termen-limită pentru a-şi prezenta propria sa poziţie faţă de întrebările formulate de către Curte şi argumentele aduse de către Guvern, precum şi pretenţiile sale pentru satisfacţie echitabilă.

Comentarii