Решения

Deciziile CS pentru anul 2021:Nr. 12 din 15.02.2021 - cu privire la audierea Raportului Serviciului Ombudsmanului pentru 2020.
Nr. 11 din 15.02.2021 - cu privire la aprobarea Regulamentului de salarizare al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 10 din 15.02.2021 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 9 din 12.02.2021 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 8 din 28.01.2021 - cu privire la Raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2020.
Nr. 7 din 28.01.2021 - cu privire la avizarea Raportului de activitate a IP Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2020. (ANEXĂ 1)
Nr. 6 din 28.01.2021 - cu privire la formularea demersului către Parlamentul Republicii Moldova.
Nr. 5 din 28.02.2021 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Neringa”.
Nr. 4 din 28.01.2020  -   cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 3 din 15.01.2021cu privire la nota informativă privind audienţa TRM pe social media pe simestrul IV al anului 2020 şi Foaia de parcurs pentru primul trimestru al anului 2021.

Nr. 2 din 15.01.2021 - cu privie la Regulamentul de salarizare al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 1 din 15.01.2021 - cu privire la ordinea de zi.

Hotărârile CS pentru anul 2020

Nr. 92 din 30.12.2020 - cu privire la nota informativă privind rectificarea planului financiar pentru anul 2020.
Nr. 91 din 30.12.2020 - cu privire la Aprobarea modificărilor operate în anexa nr.1 Structura IP Compania „Teleradio-Moldova” şi anexa nr.2 Structura Organigrama IP Compania „Teleradio-Moldova” a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 90 din 30.12.2020 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economioc SRL „Danilinca”.
Nr. 89 din 30.12.2020 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economic SRL „Nesauto-Go”.
Nr. 88 din 30.12.2020 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economic SRL „Legion Group”.
Nr. 87 din 30.12.2020 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economic SRL „Airstream”.
Nr. 86 din 30.12.2020 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 85 din 18.12.2020 - monitorizarea emisiunii „Butonul roşu” de la TV (18 noiembrie - 16 decembrie) şi „Spaţiul public” de la Radio Moldova (2 decembrie - 16 decembrie).
Nr. 84 din 18.12.2020 - gradul de îndeplinire a recomandărilor CS pe parcursul anului 2020 de către destinatarii din cadrul Companiei IP „Teleradio-Moldova”.
Nr. 83 din 18.12.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 82 din 30.11.2020 - cu privire la examinarea Raportului de monitorizare la capitolul reflectării campaniei electorale în buletinele de ştiri la alegerile prezidenţiale, perioada 04.11.20 - 15.11.20, elaborat de către Consiliul Audiovizualului.  
Nr. 81 din 30.11.2020 - cu privire la Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale şi Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor. 
Nr. 80 din 30.11.2020 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 79 din 13.11.2020 - cu privire la examinarea raportului de monitorizare la capitolul reflectării campaniei electorale a alegerilor prezidenţiale la posturile Moldova 1 şi Radio Moldova, perioada 16.10.20 - 01.11.20, realizat de Consiliul Audiovizualului.
Nr. 78 din 13.11.2020 - cu privire la Nota informativă privind rectificarea planului financiar pentru anul 2020.
Nr. 77 din 13.11.2020 - cu privire la Nota informativă privind gradul de realizare a proiectului privind reconstrucţia obiectivului LEC 10kV.
Nr. 75 din 29.10.2020 - cu privire la aprobarea Caietului de Sarcini al IP Compania „Teletradio-Moldova”. (ANEXĂ)
Nr. 74 din 29.10.2020 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 73 din 15.10.2020 - cu privire la examinarea demersului IP Compania „Teleradio-Moldova” din 13.10.2020.
Nr. 72 din 15.10.2020 - cu privire la nota informativă privind audienţa TRM pe social media. Foaia de parcurs pentru trimestrul IV al anului 2020.
Nr. 71 din 15.10.2020 - cu privire la Nota informativă privind gradul de realizare a obiectivelor schiţate în Direcţiile strategice de dezvoltare a IP Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2017-2022.
Nr. 70 din 15.10.2020 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 69 din 15.09.2020 - cu pivire la apribarea Declaraâiei IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile din 1 noiembrie 2020 a Preşedintelui Republicii Moldova.
Nr. 68 din 15.09.2020 - cu privire la Ordinea de zi. 
Nr. 67 din 11.09.2020 - cu privire la Raportul de activitate a IP Compania „Teleradio-Moldova”a semestrului I al anului 2020.
Nr. 66 din 11.09.2020 - cu privire la Ordinea de zi.
Nr. 65 din 04.09.2020 - cu privire la aprobarea Declaraţiei IP Companie „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile din 01 noiembrie 2020 a Preşedintelui Republicii Moldova.
Nr. 64 din 04.09.2020 - cu privire la ordinnea de zi.
Nr. 63 din 26.08.2020 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca”.
Nr. 62 din 26.08.2020 - cu privire la aprobarea Registrului de evidenţă a implementării deciziilor şi recomandărilor CS de către IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 61 din 26.08.2020 - cu privire la odinea de zi.
Nr. 60 din 07.08.2020 - cu privire la Raportul de activitate a Serviciului Ombudsmanului pentru anul 2019.
Nr. 59 din 07.08.2020 - cu privire la Raportul de activitate a Serviciului dezvoltare strategică pentru semestrul I al anului 2020.
Nr. 58 din 07.08.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 57 din 29.07.2020  - cu privire la examinarea demersului AC.121 din 15 ulie 2020 al Preşedintelui grupului Parlamentar „Pro Moldova” şi al răspunsului IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 56 din 29.07.2020 - cu privire la recomandarea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova de completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 55 din 29.07.2020  - cu privire la Raportu de activitate a Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” pe primul semestru al anului 2020. 
Nr. 54 din 29.07.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 53 din 24.07.2020 - cu privire la Nota informativă privind activităţile pentru IP Compania „Teleradio-Moldova” din cadrul proiectului CoEuropei „Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiouvizualului în Republica Moldova.
Nr. 52 din 24.07.2020 - cu privire la Raportul de activitate al Departamentului „Telefilm-Chişinău”.
Nr. 51 din 24.07.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 50 din 30.06.2020 - cu privire la informaţia despre achiziţionarea şi repartizarea echipamentului de protecţie pe perioada stării de urgenţă în sănătate.
Nr. 49 din 30.06.2020 - cu privire la raportul de activitate a Serviciului resurse umane.
Nr. 48 din 30.06.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 47 din 12.06.2020 - cu privire la formularea unei adresări către IP Compania „Teleradio-Moldova” în vederea solicitării suportului juridic.
Nr. 46 din 12.06.2020 - cu privire la Raportul privind achiziţiile publice realizate în perioada 01.01.2019 - 31.05.2020 de Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 45 din 12.06.2020 - cu privire lşa ordinea de zi.
Nr. 44 din 29.05.2020 - privind Nota informativă cu privire la implementarea proiectului Digital Transformation.
Nr. 43 din 29.05.2029 - cu privire la Raportul de activitate şi prezentarea strategiei de dezvoltare a Departamentului Multimedia al IP Compania „Teletradio-Moldova”.
Nr. 42 din 29.05.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 41 din 20.05.2020 - cu privire la introducerea în agenda şedinţelor CS a subiectului cu privire la demiterea directorului general al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 40 din 20.05.2020 - cu privire la demersul dlui Mircea Surdu, director Telefilm-Chişinău şi răspunsul dnei Ecaterina Stratan, director general-adjunct TV, din data de 11.05.2020. (ANEXĂ 1) (ANEXĂ 2) 
Nr. 39 din 20.05.2020 - cu privire la Raportul privind realizarea emisiunii „Loc de dialog” pe perioada 15 martie - 15 mai 2020.
Nr. 38 din 20.05.2020 - cu privire la Raportul de activitate a redacţiei Actualităţi de la Radio Moldova pe perioada stării de urgenţă.
Nr. 37 din 20.05.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 36 din 06.05.2020 - cu privire la monitorizarea emisiunii Mesager, perioada 9-15 martie 2020.
Nr. 35 din 06.05.2020 - cu peivire la Raportul de monitorizare a postului de televiziune Moldova 1 perioada 9-15 martie 2020.
Nr. 34 din 06.05.2020 - cu privire la Raportul de audienţă a postului public de televiziune al Instituţiei Publice Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 33 din 06.05.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 32 din 22.04.2020 - cu privire la Raportul de monitorizare a postului public de televiziune Moldova 1, perioada 9 - 15 martie 2020, realizat  de CJI.
Nr. 31 din 22.04.2020 - cu privire la modificare Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Supraveghere al Instituţiei Publice Naţională a Audiovizulalului Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 30 din 22.04.2020 - cu privire la Nota informativă cu privire la litigiile IP Compania „Teleradio-Moldova” (01.01.2019 - 15.03.2020).
Nr. 29 din 22.04.2020 - cu privire la Raportul de activitate al Serviciului juridic pentru anul 2020. 
Nr. 28 din 22.04.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 27 din 15.04.2020 - cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Supraveghere al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 26 din 15.04.2020 - cu privire la Rapoartele CA de monitorizare a posturilor de televiziune Moldova 1, Moldova 2, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret la capitolul reflectării campaniei pentru alegerile din circumpscripţia uninominală nr.38 Hânceşti, pentru perioada 15 februarie-15martie 2020.
Nr. 25 din 15.04.2020 - cu privire la raportarea subdiviziunilor IP Compania „Teleradio-Moldova” cu privire la acţiunile înterprinse în contextul situaţiei epidimiologice prin infecţia cu Covid-19.
Nr. 24 din 15.04.2020 - cu privire la ordinea ce zi.
Nr. 23 din 08.04.2020 - cu privire la suspendarea contractului de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinica”.
Nr. 22 din 08.04.2020 - cu privire la rectificare planului financiar pentru anul 2020. (ANEXĂ)
Nr. 21 din 08.04.2020 - cu privire la raportarea subdiviziunilor IP Compania „Teleradio-Moldova” cu privire la acţiunile interprinse în contextul epidimiologice prin infecţia cu Covid-19. (ANEXĂ)
Nr. 20 din 08.04.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 19 din 03.03.2020 - cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Supraveghere.
Nr. 18 din 03.03.2020 - cu privire la demisia preşedintelui Consiliului de Supraveghere.
Nr. 17 din 03.03.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 16 din 21.02.2020 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL„Altdorf Tehnik”.
Nr. 15 din 21.02.2020 - privind „Nota informativă cu privire la derularea lucrărilor de construcţie LEC”.
Nr. 14 din 21.02.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 13 din 11.02.2020 - cu privire la monitorizarea emisiunii „Butonul Roşu” de la TV Moldova 1.
Nr. 12 din 11.02.2020 - cu privire la rezultatele monitorizării emisiunii „Loc de dialog” de la Radio Moldova.
Nr. 11 din 11.02.2020 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic „Danilinca” SRL.
Nr. 10 din 11.02.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 09 din 31.01.2020 - cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2019.
Nr. 08 din 31.01.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 07 din 30.01.2020 - cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 06 din 30.01.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 05 din 28.01.2020 - cu privire la avizarea Raportului de activitate al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 04 din 28.01.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 03 din 17.01.2020 - cu privire la Raportul de activitate al Centrului de instruire continuă pentru anul 2019.

Nr. 02 din 17.01.2020 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 01 din 10.01.2020 - cu privire la aprobarea Declaraţiei IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru alegerile parlamentare din 15 martie 2020 în circumscripţia uninominală nr.38 , municipiul Hânceşti. (ANEXA)


Hotărârile CS pentru anul 2019

Nr.106 din 30.12.2019 - cu privire la Caietul de Sarcini al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 105 din 30.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca”.
Nr. 104 din 31.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca”.
Nr. 103 din 30.12.2019 - cu  privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Nesauto-Go”.
Nr. 102 din 30.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Neringa”.
Nr. 101 din 30.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Legion Gruop”.
Nr. 100 din 30.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Airstream”.
Nr. 99 din 30.12.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic ÎM „Moldcell” SA.
Nr. 98 din 30.12.2019 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 97 din 18.12.2019 - cu privire la demiterea preşedintelui Consiliului de Supraveghere. 
Nr. 96 din 18.12.2019 - cu privire la Caietul de Sarcini al IL Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 95 din 18.12.2019 - cu privire la rectificarea planului financiar pentru 2019.
Nr. 94 din 18.12.2019 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 93 din 10.12.2019 - cu privire la examinarea demersului dlui Simion Ciobanu, preşedinte al Consiliului Sindical Ramural.
Nr. 92 din 10.12.2019 - cu privire la ordinea de zi.
Nr. 91 din 19.11.2019 - cu privire la informaţia apărută în presă cu referire la doi membri CS
Nr. 90 din 19.11.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 89 din 14.11.2019 - cu privire la desemnarea în funcţie de Director General al IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 88 din 14.11.2019 - cu privire la validarea procesului verbal al votării pentru desemnarea în funcţie de Director General al IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 87 din 14.11.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 86 din 11.11.2019 - cu privire la răspunsul Consiliului de Supraveghere la scrisoarea nr.423 din 15.10.2019
Nr. 85 din 11.11.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 84 din 05.11.2019 - cu privire la stabilirea datei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director General al IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 83 din 05.11.2019 - cu privire la validarea dosarelor candidaţi pentru ocuparea funcţiei de Director general al IP Compania „Teleradio-Moldova” (Anexa 1) (Anexa 2) (Anexa 3)
Nr. 82 din 05.11.2019 - cu privire la reflectarea alegerilor parlamentare noi şi alegerilor locale generale din 20 octombrie şi 3 noiemnbrie 2019
Nr. 81 din 05.11.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 80 din 09.10.2019 - cu privire la modificarea Grilei de emisie la TV Moldova 1 în perioada 7 - 18 octombrie
Nr. 79 din 09.10.2019 - cu privire la Regulamentul cu privire la concursul pentru funcţia de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 78 din 09.10.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 77 din 03.10.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca”
Nr. 76 din 03.10.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 75 din 25.09.2019 - cu privire la Raportul Departamentului Multimedia IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 74 din 25.09.2019 - cu privire la abrogarea pct.2 din Hotărârea CO nr.52 din 31 mai 2018
Nr. 73 din 25.09.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 72 din 13.09.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu Agenţii economici SRL „Danilinca” şi SRL „Legion Grup”
Nr. 71 din 13.09.2019 - cu privire la examinare şi avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 70 din 13.09.2019 - cu privire la Rectificarea planului financiar pentru 2019
Nr. 69 din 13.09.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 68 din 29.08.2019 - cu privire la aprobarea Contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca” 
Nr. 67 din 29.08.2019 - cu privire la solicitarea Serviciului Marketing şi Vânzări privind posibilitatea difuzării video/audio pe posturile TV şi RD
Nr. 66 din 29.08.2019 - cu privire la examinarea şi avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Comoania „Teleradio-Moldova”
Nr. 65 din 29.08.19 - cu privire la aprobarea Declaraţiei IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 şi modificările la Declaraţia IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie
Nr. 64 din 29.08.2019 - cu privire la Ordinea de zi alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Supraveghere
Nr. 63 din 14.08.2019 - cu privire la aprobarea Declaraţiei IP Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripţiile electorale uninominale nr.17, 33, 48 şi 50
Nr. 62 din 14.08.2019 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului de Supraveghere ai IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 61 din 12.08.2019 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu agentul economic SRL „Danilinca”
Nr. 60 din 12.08.2019 - cu privire la Raportul de activitate a Serviciului marketing şi vânzări (perioada ianuarie-iunie 2019)
Nr. 59 din 12.08.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 58 din 06.08.2019  - modificarea Regulamentului privin organizarea şi funcţionarea IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 57 din 06.08.2019 - Raport cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului Eurovision 2019
Nr. 56 din 06.08.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 55 din 30.07.2019 - cu privire la situaţia actuală a bazei de odihnă UNDA 
Nr. 54 din 30.07.2019 - cu privire la Raportul de activitate al Serviciului Marketing şi Vânzări pentru perioada ianuarie-iunie 2019 
Nr. 53 din 30.07.2019 - cu privire ordinea de zi
Nr. 52 din 17.07.2019 - cu privire la Regulamentul de funcţionare a Serviciului ombudsmanului din cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 51 din 17.07.2019 - cu privire la Codul de etică şi integritate al salariaţilor IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 50 din 17.07.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 49 din 09.07. 2019 - cu privire la Codul de etică şi conduită al salariaţilor IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 48 din 09.07.2019 - cu privire la Raportul de activitate al ombudsmanul IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 47 din 09.07.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 46 din 27.06.2019 - cu privire la rezultatele monitorizării emisiunilor „Panorama zilei” şi a ediţiilor speciale la Radio Moldova, pe perioada 7-9 iunie 2019.
Nr. 45 din 27.06.2019 - cu privire la rezultatele monitorizării emisiunilor „Mesager”, „Miezul zilei” şi a ediţiilor speciale la postul de televiziune Moldova 1, pe perioada 7-9 iunie 2019.
Nr. 44 din 27.06.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 43 din 21.06.2019 - cu privire la rezultatele monitorizării emisiunilor: „Mesager”, „Miezul zilei” la postul de televiziune Moldova 1, pe parcursul perioadei 11-20 iunie 2019.
Nr.42 din 21.06.2019 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 41 din 11.06.2019 - cu privire la darea în locaţiune a activelor neutilizate ale IP Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXA)
Nr. 40 din 11.06.2019 - cu privire la Ordinea de zi
Nr. 39 din 10.06.2019 - cu privire la examinarea demersului nr. 03/2-05-32 din 09.06.19, privind acordarea timpului de emisie în direct la postul TV Moldova 1
Nr. 38 din 06.06.2019 - cu privire la modificarea HO nr.32 din 21 mai 2019 privind aprobarea Statutului Furnizorul Public Naţional de Servicii Media - Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 37 din 06.06.2019 - cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate
Nr. 36 din 28.05.2019 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu agentul economic „Neringa” SRL
Nr. 35 din 28.05.2019 - cu privire la aprobarea contractului-cadru de locaţiune 
Nr. 34 din 28.05.2019 - cu privire la aprobarea modificărilor în grila de salarizare pentru 2019 a IP Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 33 din 28.05.2019 - cu privire la ordinea de zi 
Nr. 32 din 21.05.2019 - cu la aprobarea Statutului Furnizorului Public Naţional de Servicii Media - Comania „Teleradio-Moldova”
Nr. 31 din 21.05.2019 - cu privire la ordinea de zi 
Nr. 30 din 07.05.2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
​​​​​​Nr. 29 din 07.05.2019 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 28 din 25.04.2019 – cu privire la examinarea demersului dnlui Leonid Melnic, producătorul emisiunii „Bună seara cu Mircea Surdu” către preşedintele Consiliului de Supraveghere, Nicolae Spătaru
Nr. 27 din 25.04.2019 – cu privire la rectificarea planului financiar pentru anul 2019
Nr. 26 din 25.04.2019 – cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Supraveghere
Nr. 25 din 25.04.2019 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 24 din 04.03.2019 – cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune pe 2019
Nr. 23 din 04.03.2019 – cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune pe 2019
Nr. 22 din 04.03.2019 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 21 din 01.03.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr. 20 din 26.02.2019 – cu privire la procesul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
​​​​​​​Nr. 19 din 26.02.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr. 18 din 22.02.2019 – cu privire la noul portal web al Companiei
​​​​​​​Nr. 17 din 22.02.2019 – cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe
​​​​​​​Nr. 16 din 22.02.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr. 15 din 19.02.2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului CS al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 14 din 19.02.2019 – cu privire la abrogarea/modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Observatori, în conformitate cu prevederile noului Cod al Serviciilor Media Audiovizuale
​​​​​​​Nr. 13 din 19.02.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr. 12 din 12.02.2019 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 11 din 07.02.2019 – cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
​​​​​​​Nr. 10 din 07.02.2019 – cu privire la activitatea Serviciului Marketing şi Vânzări pentru anul 2019
​​​​​​​Nr. 09 din 07.02.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr. 08 din 30.01.2019 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2018
Nr. 07 din 30.01.2019 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2018
​​​​​​​Nr. 06 din 30.01.2019 – cu privire la ordinea de zi
​​​​​​​Nr.05 din 22.01.2019 – cu privire la informare privind gradul de pregătire a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” de a reflecta campania electorală pentru alegerile parlamentare şi referendumul consultativ din 24 februarie 2019
Nr. 04 din 22.01.2019 – cu privire la aprobarea politicii de vânzări a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2019
Nr. 03 din 22.01.2019 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 02 din 15.01.2019 – cu privire la monitorizarea emisiunii „Umorul e cu noi” de la Radio Moldova
Nr. 01 din 15.01.2019 – cu privire la ordinea de ziHotărârile CO pentru Anul 2018


Nr. 117 din 26.12.2018 - privind Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile parlamentare şi referendumul republican din 24 februarie 2019
Nr. 116 din 26.12.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 115 din 18.12.2018 - cu privire la rectificarea planului financiar pentru anul 2018
Nr. 114 din 18.12.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 113 din 11.12.2018 - cu privire la informaţii privind noul portal al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 112 din 11.12.2018 - cu privire la monitorizarea emisiunii „Matinal naţional” de la postul Radio Moldova
Nr. 111 din 11.12.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 110 din 05.12.2018 - cu privire la proiectul planului financiar pentru anul 2019
Nr. 109 din 05.12.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 108 din 29.11.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 107 din 13.11.2018 - cu privire la la monitorizarea emisiunilor culturale de la Radio Moldova
Nr. 106 din 13.11.2018 - cu privire la monitorizarea emisiunilor culturale de la postul TV Moldova 1
Nr. 105 din 13.11.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 103 din 01.11.2018 - cu privire la grila de iarnă-primăvară a postului TV Moldova 1
Nr. 102 din 01.11.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 101 din 25.10.2018 - cu privire la prezentarea raportului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi 
Nr. 100 din 25.10.2018 - cu privire la Raportul de activitate al Centrului de Instruire Continuă din cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”
Nr. 99 din 25.10.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 98 din 18.10.2018 - cu privire la informaţii privind contentul achiziţionat pe parcursul anului 2018
Nr. 97 din 18.10.2018 - cu privire la informaţii privind deplasările angajaţilor peste hotarele ţării, pe parcursul anului 2018
Nr. 96 din 18.10.2018 - cu privire la scrisoarea nr 01-19/645 din 18.10.2018
Nr. 95 din 18.10.2018 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu „Danilca” SRL
Nr. 94 din 18.10.2018  - cu privire la ordinea de zi
Nr. 93 din 09.10.2018 - cu privire la informaţii suplimentare privind activitatea directorului TV Moldova 1
Nr. 92 din 09.10.2018 - cu privire la monitorizarea subiectelor din Business Review de la postul TV Moldova 1
Nr. 91 din 09.10.2018 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu „Danilinca” S.R.L
Nr. 90 din 18.09.2018 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu „Nesauto-Go S.R.L” şi „Martcros S.R.L”
Nr. 89 din 18.09.2018 - cu privire la prezentatorii TV: informaţii cu privire la pregătirea profesională, experienţa profesională, proiectele pe care le prezintă
Nr. 88 din 18.09.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 87 din 11.09.2018 - cu privire la examinarea demersului nr. 139 din 20.08.2018
Nr. 86 din 11.09.2018 - cu privire la raportul de activitate al directorului TV Moldova 1
Nr. 85 din 11.09.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 84 din 06.09.2018 - cu privire la monitorizarea  buletinelor de ştiri radio pentru perioada 20 -27 august 2018  şi a  programului de ştiri TV „Mesagerul”
Nr. 83 din 06.09.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 82 din 23.08.2018 - cu privire la raportul de achiziţionare a unor autoturisme noi şi a tehnicii pentru monitorizarea lor
Nr. 81 din 23.08.2018 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 80 din 17.08.2018 - cu privire la derularea lucrărilor de reparaţii  planificate  pentru anul 2018
Nr. 79 din 17.08.2018 - cu privire la raportul de activitate al departamentului Resurse Umane
Nr. 78 din 17.08.2018 – cu privire la ordinea de zi
Nr. 77 din 03.08.2018 - cu privire la raportul departamentului  Juridic pentru prima jumătate a anului 2018
Nr. 76 din 03.08.2018 - cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune cu „Danilinca S.R.L”
Nr. 75 din 03.08.2018 - cu privire la  ordinea de zi
Nr. 74 din 24.07.2018 - cu privire la activitatea Radio Moldova şi a directorului Radiodifuziunii pe perioada 2017 - primul semestru al anului 2018
Nr. 73 din 24.07.2018 - cu privire la raportului de evaluare a performanţelor profesionale ale administraţiei Companiei „Teleradio-Moldova”
Nr. 72 din 24.07.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 71 din 17.07.2018 - cu privire la raportul de evaluare a performanţelor profesionale ale administraţiei Companiei „Teleradio-Moldova”
Nr. 70 din 17.07.2018 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu  „Danilinca S.R.L”
Nr. 69 din 17.07.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 68 din 09.07.2018 - cu privire la aprobarea Contractului de locaţiune cu  „Danilinca S.R.L”
Nr. 67 din 09.07.2018 - cu privire la rectificarea planului financiar pentru anul 2018
Nr. 66 din 09.07.2018 - cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
Nr. 65 din 09.07.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 64 din 21.06.2018 - privind demersul din 21 iunie 2018 cu numărul de înregistrare 1/33
Nr. 63 din 21.06.2018 - cu privire la grila de vară a postului TV Moldova 1 şi Radio Moldova
Nr. 62 din 21.06.2018 - cu privire la raportul de audienţă postului de TV Moldova 1 pentru 5 luni al anului 2018
Nr. 61 din 21.06.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 60 din 14.06.2018 - cu privire la acţiunile întreprinse de către administraţia TV, în urma autosesizării la conflictul de pe Facebook
Nr. 59 din 14.06.2018 - privind crearea unei noi platformei multimedia
Nr. 58 din 14.06.2018 - cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localităţi din ţară
Nr. 57 din 14.06.2018 - cu privire la ordinea de zi 
Nr. 56 din 08.06.2018 - cu privire la Raportul de activitate al serviciului marketing pe perioada ianuarie-mai 2018
Nr. 55 din 08.06.2018 - cu privire la examinarea solicitării cu nr. 01 -19/346 din 08.06.2018
Nr. 54 din 08.06.2018  - cu privire la solicitarea  de retragere a cererii prealabile
Nr. 53 din 08.06.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 52 din 31.05.2018 - privind rectificarea planului financiar pentru anul 2018
Nr. 51 din 31.05.2018 - cu privire la Raportul de activitate inclusiv cel financiar al comitetului de organizare a concursului Eurovision -2018 (selecţia naţională ,concursul internaţional)
Nr. 50 din 31.05.2018 - cu privire la alegerea noului secretar CO
Nr. 49 din 31.05.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 48.din 20.05.2018 - cu privire la abrogarea Hotărârii CO din 27 aprilie 2018
Nr. 47 din 20.05.2018 - cu privire la alegerea secretarului de şedinţă
Nr. 46.din 20.05.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 45 din 14 05. 2018 - cu privire la acordarea răspunsului la adresarea din 20 aprilie 2018 cu numărul de înregistrare 1/19
Nr. 44 din 14 05.2018 - privind alegerea secretarului şedinţei
Nr. 43 din 14.05.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 42 din 07.05.2018 - cu privire la Rectificarea planului financiar 2018.
Nr. 41 din 07.05.2018 - cu privire la raportul de activitate al postului TV Moldova 2.
Nr. 40 din 07.05.2018  - cu privire la lista amenzilor, avertismentelor, penalităţilor încasate de TRM de la CCA..pdf
Nr. 39 din 07.05.2018 - cu privire la alegerea secretarului CO.
Nr. 38a din 07.05.2018 - cu privire la ordinea de zi
Nr. 38 din 27.04.2018 - privind explicaţiile conducerii companiei cu privire la neregulile depistate de către Curtea de Conturi
Nr. 37 din 27.04.2017 - privind procedura de concediere din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1
Nr. 36 din 27.04.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 35 din 10.04.2018 - privind aprobarea scrisorii privind Codul serv. media audiovizuale
Nr. 34 din 10.04.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 33 din 05.04.2018 - privind Scrisoarea nr. 1.17 (Secţia Emisie TV)
Nr. 32 din 05.04.2018 - privind Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017
Nr. 31 din 05.04.2018 - privind Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale
Nr. 30 din 05.04.2018 - privind Raportul de activitate al Serviciului marketing şi vânzări pe primul trimestru al anului 2018
Nr. 29 din 05.04.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 28 din 29.03.2018 - privind examinarea Sesizării  (nr. 1.13 din 22.03.2018) Consiliului Sindical Ramural din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 27 din 29.03.2018 - privind Avizarea actelor de casare a bunurilor, raporetate la mijloacele fixe
Nr. 26 din 29.03.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 25 din 22.03.2018 - privind Raportul de activitate al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2017
Nr. 24 din 22.03.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 23 din 13.03.2018 - privind Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2017
Nr. 22 din 13.03.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 21 din 26.02.2018 - privind Monitorizarea emisiunii televizate „Bună dimineaţa” pe perioada 12-16 februarie 2018
Nr. 20 din 26.02.2018 - privind Raportul de activitate al Serviciului audit intern pe anul 2017
Nr. 19 din 26.02.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 18 din 19.02.2018 - privind informarea cu privire la procedurile de achiziţii publice în 2017
Nr. 17 din 19.02.2018 - privind aprobarea contractului de locaţiune cu ÎI „Şipulin”
Nr. 16 din 19.02.2018 - privind locatarul „Fluctus” SRL
Nr. 15 din 19.02.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 14 din 08.02.2018 - privind Informarea cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului Eurovision 2018
Nr. 13 din 08.02.2018 - privind Raportul de audienţă a postului de televiziune „Moldova 1” pentru anul 2017
Nr. 12 din 08.02.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 11 din 30.01.2018 - privind Grila-cadru a trei posturi de radio Radio Moldova Actualităţi, Radio Moldova Tineret şi Radio Moldova Muzical pentru anul 2018
Nr. 10 din 30.01.2018 - privind Raportul de activitate a Ombudsmanului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 09 din 30.01.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 08 din 19.01.2018 - privind Perspective de activitate ale colectivelor muzicale din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 07 din 19.01.2018 - privind Demersul nr. 103 din 12.01.2018 din partea angajaţilor Secţiei emisie TV
Nr. 06 din 19.01.2018 - privind aprobarea Statelor de personal şi a Organigramei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
Nr. 05 din 19.01.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 04 din 11.01.2018 - privind Acordurile adiţionale la contractele de locaţiune cu agenţii economici existenţi
Nr. 03 din 11.01.2018 - privind Raportul Serviciului juridic privind litigiile civile pe anul 2017
Nr. 02 din 11.01.2018 - privind Direcţiile strategice în activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anii 2018-2019
Nr. 01 din 11.01.2018 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de ObservatoriHotărârile CO pentru Anul 2017


Nr. 113 din 21.12.2017 - privind Regulamentul cu privire la evaluarea personalului IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 112 din 21.12. 2017 - privind aprobarea Contractului-cadru de locaţiune pentru anul 2018
Nr. 111 din 21.12. 2017 - privind examinarea propunerilor de soluţionare a litigiului cu „Fluctus” SRL
Nr. 110 din 21.12. 2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 109 din 14.12.2017 - privind  aprobarea Direcţiilor Strategice de Dezvoltare 2017 – 2022
Nr. 108 din 14.12.2017 - privind examinarea Contractului-cadru de locaţiune pentru anul 2018
Nr. 107 din 14.12.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 106 din 05.12.2017 - privind respectarea Hotărârii CO nr. 64 din 25 iulie 2017
Nr. 105 din 05.12.2017 - privind politica de vânzări a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
Nr. 104 din 05.12.2017 - privind examinarea solicitării „Fluctus” SRL
Nr. 103  din 05.12.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 102 din 30.11.2017 - privind modificarea Grilei cu privire la nivelurile şi treptele de salarizare ale angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova
Nr. 101 din 30.11.2017 - privind rectificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
Nr. 100  din 30.11.2017 - privind rectificarea Planului financiar al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 99 din 30.11.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 98 din 14.11.2017 - privind monitorizarea buletinelor de ştiri radio din data de 6 noiembrie 2017
Nr. 97 din 14.11.2017 - privind Raportul cu privire la activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 96 din 14.11.2017 - privind examinarea proiectului Contractului de locaţiune cu „DANILINCA” SRL
Nr. 95 din 14.11.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 94.din  03.11.2017 - cu privire la monitorizarea emisiunii „Moldova în direct”  pentru luna octombrie 2017
Nr. 93.din  03.11.2017 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu SRL „Provenda-Tur”
Nr. 92.din  03.11.2017 - cu privire la sesizarea domnului Simion Ciobanu
Nr. 91.din  03.11.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 90 din 26.10. 2017 - cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea portalului web oficial al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” www.trm.md
Nr. 89 din 26.10. 2017 - cu privire la aprobarea Declaraţiei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală referitoare la Referendumul local de revocare a primarului general al municipiului Chişinău din 19 noiembrie 2017
Nr. 88 din 26.10. 2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 87 din 19.10.2017 - cu privire la proiectul noului Cod al audiovizualului al Republicii Moldova
Nr. 86 din 19.10.2017 - cu privire la conceptul noii emisiuni „Butonul roşu”
Nr. 85 din 19.10.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 84 din 05.10.2017 - cu privire la respectarea prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova cu privire la echilibrul şi pluralismul politico-social
Nr. 83 din 05.10.2017 - cu privire la Raportul privind respectarea condiţiilor contractuale de către locatarul SC „Valhrus” SRL
Nr. 82 din 05.10.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 81 din 28.09.2017cu privire la Rectificarea Planului financiar al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 80 din 28.09.2017cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
Nr. 79 din 28.09.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 78 din 11.09.2017cu privire la proiectul Planului financiar pentru anul 2018
Nr. 77 din 11.09.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 76 din 05.09.2017cu privire la stabilirea salariului directorului televiziunii publice
Nr. 75 din 05.09.2017cu privire la proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018 (Declaraţia Politicii Editoriale)
Nr. 74 din 05.09.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 73 din 28.08.2017 cu privire la confirmarea şi numirea în funcţiea directorului televiziunii publice a Companiei „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 72 din 28.08.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 71 din 14.08.2017cu privire la examinarea cererii AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO”
Nr. 70 din 14.08.2017cu privire la concursul pentru funcţia de director al televiziunii publice a Companiei „Teleradio-Moldova”
Nr. 69 din 14.08.2017privind examinarea dosarelor de participare la concursul pentru funcţia de director al televiziunii publice
Nr. 68 din 14.08.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 67 din 02.08.2017cu privire la Raportul Serviciului marketing şi vânzări pentru primele 6 luni ale anului 2017 şi strategia de dezvoltare a serviciului pentru următorul an de activitate
Nr. 66 din 02.08.2017cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
Nr. 65 din 02.08.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 64 din 25.07.2017 ​- cu privire la sesizarea domnului Constantin Nunu
Nr. 63 din 25.07.2017 - privind Monitorizarea emisiunii “Erudit Cafe”
Nr. 62 din 25.07.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 61 din 11.07.2017 - cu privire examinarea demersului venit din partea dlui Simion Ciobanu, preşedintele Consiliului Sindical Ramural
Nr. 60 din 11.07.2017 - cu privire la examinarea scrisorii Consiliului de Presă
Nr. 59 din 11.07.2017 - privind anunţarea concursului pentru funcţia de director al televiziunii publice a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 58 din 11.07.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 57 din 04.07.2017cu privire la asigurarea interimatului directorului TV „Moldova 1”
Nr. 56 din 03.07.2017 cu privire la cererea de demisie a directorului TV „Moldova 1”
Nr. 55 din 03.07.2017cu privire la modificarea schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
Nr. 54 din 03.07.2017cu privire la menţiunile Serviciului audit intern şi ale Conducerii Serviciului logistică cu privire la activitatea unor salariaţi din Sectorul transport auto
Nr. 53 din 03.07.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 52 din 23.06.2017cu privire la Raportul privind veniturile şi cheltuielile pe care le-a avut Compania în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului „Eurovision 2017”
Nr. 51 din 23.06.2017cu privire la examinarea nivelurilor şi treptelor de salarizare ale angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
Nr. 50 din 23.06.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 49 din 12.06.2017cu privire la evaluarea inventarului de programming actual şi noi achiziţii de programe sportive majore pentru perioada 2018 - 2022
Nr. 48 din 12.06.2017cu privire la Grila-cadru de vară a posturilor de televiziune „Moldova 1” şi „Moldova 2”
Nr. 47 din 12.06.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 46 din 05.06.2017cu privire la Raportul Serviciului juridic pentru prima jumătate a anului 2017
Nr. 45 din 05.06.2017cu privire la prezentarea grilelor de vară a trei posturi de radio: Radio Moldova Actualităţi, Radio Moldova Tineret şi Radio Moldova Muzical
Nr. 44 din 05.06.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 43 din 29.05.2017 - cu privire la Rectificarea bugetului Companiei pentru anul 2017.
Nr. 42 din 29.05.2017 - cu privire la Perspectiva dezvoltării bazei de odihnă “Unda”.
Nr. 41 din 29.05.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Nr. 40 din 22.05.2017 - cu privire la Raportul Preşedintelui IPNA Compania “Teleradio-Moldova” privind procesul de reciclare şi comercializare a bunurilor casate. (ANEXĂ)
Nr. 39 din 22.05.2017 - cu privire la Raportul de activitate a Ombudsmanului IPNA Compania “Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 (ANEXA)
Nr. 38 din 22.05.2017 -  privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 37 din 11.05.2017 -  cu privire la Monitorizarea emisiunii radiofonice „Loc de dialog” pe perioada 10-24 aprilie 2017
Nr. 36 din 11.05.2017 -  privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 35 din 20.04.2017cu privire la Raportul de audienţă al postului de televiziune „Moldova 1” pentru primul trimestru al anului 2017 (ANEXĂ)
Nr. 34 din 20.04.2017cu privire la Raportul Serviciului Marketing şi Vânzări pentru primul trimestru al anului 2017
Nr. 33 din 20.04.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 32 din 07.04.2017cu privire la examinarea sesizărilor recepţionate de către Consiliul de Observatori
Nr. 31 din 07.04.2017cu privire la Raportul de activitate a Departamentului Multimedia al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru primele trei luni ale anului 2017 (ANEXĂ)
Nr. 30 din 07.04.2017privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 29 din 28.03.2017 cu privire la Raportul de activitate a Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2016 (ANEXĂ)
Nr.28 din 28.03.2017 -privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 27 din 22.03.2017 - cu privire la Raportul de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2016 (ANEXĂ)
Nr. 26 din 22.03.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 25 din 10.03.2017 - cu privire la Raportul de activitate a Serviciului audit intern al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 24 din 10.03.2017 - cu privire la Demersul nr. 1/15 din 27.02.2017 parvenit în adresa Consiliului de Observatori
Nr. 23 din 10.03.2017 - cu privire la Raportul Preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind negocierea contractului de locaţiune cu SC “Valhrus” SRL
Nr. 22 din 10.03.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 21 din 27.02.2017 - cu privire la Locatarul SC „Valhrus” SRL: de la angajamente la realitate
Nr. 20 din 27.02.2017 - cu privire la Raportul privind reciclarea deşeurilor de echipamente electronice şi electrice (lista echipamentelor, contractarea agentului economic) (ANEXĂ)
Nr. 19 din 27.02.2017 - cu privire la Devizul de cheltuieli privind elaborarea proiectului de reconstrucţie a celor două linii de cablu (ANEXĂ)
Nr. 18 din 27.02. 2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 17 din 10.02.2017 - cu privire la alegerea Secretarului Consiliului de Observatori
Nr. 16 din 10.02.2017 - cu privire la demisia Secretarului Consiliului de Observatori 
Nr. 15 din 10.02.2017 - cu privire la sesizarea parvenită în adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio–Moldova”
Nr. 14 din 10.02.2017 - cu privire la Avizarea actelor de casare a bunurilor, raportate la mijloace fixe (ANEXĂ)
Nr. 13 din 10.02.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 12 din 03.02.2017 - cu privire la Strategia de optimizare şi dezvoltare a resurselor umane în cadrul IPNA Compania „Teleradio Moldova” prin folosirea lor raţională şi atragerea tinerilor specialişti, în baza hotărârii CO nr. 106 din 07.10.2016
Nr. 11 din 03.02.2017 - cu privire la Moldova 2: De la realităţi la aspiraţii (ANEXĂ)
Nr. 10 din 03.02.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 09 din 26.01.2017 - cu privire la aprobarea Statelor de personal şi a Organigramei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017 (ANEXĂ)
Nr. 08 din 26.01.2017 - cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de salarizare al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” aprobat prin  Hotărârea Consiliului de Observatori nr. CO 17 din 29.02.2012
Nr. 07 din 26.01.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 06 din 19.01.2017 - cu privire la avizarea proiectelor contractelor de locaţiune pentru anul 2017
Nr. 05 din 19.01.2017 - cu privire la Raportul de audienţă al postului de televiziune „Moldova 1” în trimestrul IV al anul 2016, cu accent pe audienţele emisiunilor principale din această perioadă
Nr. 04 din 19.01.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 03 din 12.01.2017 - cu privire la aprobarea politicii de preţuri pentru servicii de publicitate, colaborare şi plasare de produse pentru anul 2017
Nr. 02 din 12.01.2017 - cu privire la rectificarea Caietului de Sarcini pentru anul 2017
Nr. 01 din 12.01.2017 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”


Hotărârile CO pentru Anul 2016

Nr. 136 din 26.12.2016 - cu privire la sesizarea parvenită în adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio–Moldova”
Nr. 135 din 26.12.2016 - cu privire la  Nota informativă a activităţii „Radio Moldova” (relaţii cu publicul)
Nr. 134 din 26.12.2016 - cu privire la rectificarea bugetului IPNA Compania „Teleradio–Moldova” pentru anul 2016
Nr. 133 din 26.12.2016 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu „Laritex-TV” SRL
Nr. 132 din 26.12.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 131 din 09.12.2016 - cu privire la sesizarea dlui N. Scorpan, producător TV 
Nr. 130 din 09.12.2016 - cu privire la Raportul departamentului Multimedia privind reorganizarea şi optimizarea procesului de muncă 
Nr. 129 din 09.12.2016 - cu privire la aprobarea contractului de locaţiune cu SRL „Arax -Impex”
Nr. 128 din 09.12.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 127 din 02.12.2016 - cu privire la raportul cu privire la situaţia in sectorul transport la data de 01 decembrie 2016
Nr. 126 din 02.12.2016 - cu privire la raportul serviciului Juridic privind litigiile cu caracter penal şi civil
Nr. 125 din 02.12.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 124 din 17.11.2016 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 123 din 17.11.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 122 din 07.11.2016 - Raport al preşedintelui IPNA compania „Teleradio-Moldova” cu privire la deplasările de seviciu efectuate şi cele planificate până la sfârşitul anului
Nr. 121 din 07.11.2016 - Raport al Serviciului juridic cu privire la dosarul ce ţine de deteriorarea cablului electric al Casei radio
Nr. 120 din 07.11.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 119 din 04.11.2016 - Raport privind plublicitatea electorală al IPNA compania,Teleradio-Moldova în Campania electorală a alegerilor prezidenţiale (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 118 din 04.11.2016 - cu privire la Declaraţia IPNA compania,Teleradio-Moldova, privind politica editorială pentru campania electorală in alegerile prezidenţiale (turul II)
Nr. 117 din 04.11.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 116 din 04.11.2016 - cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 115 din 31.10.2016 - privind aprobarea Planului financiar prevăzut de Proiectul Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 114 din 31.10.2016 - privind aprobarea modificării planului de finanţare pentru 2016 al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 113 din 31.10.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 112 din 31.10.2016 - cu privire la alegerea preşedintelui şedinţei 
Nr. 111 din 17.10.2016 - cu privire la examinarea proiectului Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
Nr. 110 din 17.10.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 109 din 10.10.2016 - cu privire la Raportul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind repartizarea timpilor de antena, inclusiv contra plată, şi alte servicii conexe oferite concurenţilor electorali pentru prima săptămână a campaniei electorale în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 pentru TV Moldova 1, TV Moldova 2, Radio Moldova şi Radio Moldova Tineret” (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 108 din 10.10.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 107 din 07.10.2016 - privind Raportul serviciului juridic
Nr. 106 din 07.10.2016 - privind Raportul serviciul resurse umane (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 105 din 07.10.2016 - privind reeşalonarea datoriei formate de către SC „Valhrus” SRL faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi semnarea unui nou contract de locaţiune
Nr. 104 din 07.10.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 103 din 29.09.2016 - privind reeşalonarea datoriei  formate de către SC „Valhrus” SRL  faţă de IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 102 din 29.09.2016 - privind delegarea unui reprezentant al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” la seminarul
”Aplicarea practică a standardelor pentru o publicite.
Nr. 101 din 29.09.2016 - cu privire la sesizarea ÎM "ORANGE MOLDOVA" SA
Nr.100 din 29.09.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 99 din 12.09.2016 - privind delegarea unui reprezentant al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” la masa rotundă”Sexism: Zonă interzisă. Cum să adoptăm decizii corecte privind publicitatea?”
Nr.98 din 12.09.2016 - cu privire la Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova”privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 (ANEXĂ)
Nr. 97 din 12.09.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 96 din 06.09.2016 - privind Raportul serviciul resurse umane (ANEXĂ)
Nr. 95 din 06.09.2016 - privind aprobarea mmodificării planului de finanţare pentru 2016 al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 94 din 06.09.2016 - privind executarea Hotărârii CO nr. 77 din 05 august 2016 (ANEXĂ)
Nr. 93 din 06.09.2016 -  privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori  al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 92 din 02.09.2016 - privind Raportul activităţii consilierului economic al preşedintei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 91 din 02.09.2016 - privind Raportul comparat de activitate al Serviciului Marketing şi vânzări (6 luni 2015/6 luni 2016) 
Nr. 90 din 02.09.2016 - privind condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată, preţul/minut al acestora, dar şi alte servicii conexe oferite concurenţilor electorali în alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 pentru TV Moldova 1, TV Moldova 2, Radio Moldova şi Radio Moldova Tineret (ANEXĂ)Nr. 89 din 02.09.2016 - privind Informaţia despre evidenţa prezenţei salariaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 27-31 august 2016 (ANEXĂ)
Nr. 88 din 02.09.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 87 din 29.08.2016 - cu privire la prezentarea Informaţiei despre evidenţa prezenţei salariaţilor IPNA Compania „Teleradio Moldova” în perioada 27-31 august 2016
Nr. 86 din 29.08.2016 - cu privire la comunicatul de presă al Comisiei Electorale Centrale de prezentare a Informaţiei privind condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată, preţul/minut al acestora, dar şi alte servicii conexe oferite concurenţilor electorali (ANEXĂ
Nr. 85 din 29.08.2016 - cu privire la alegerea secretarului Consiliului de Observatori 
Nr. 84 din 29.08.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 83 din 09.08.2016 - privind Randamentul activităţii consilierilor preşedintei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
Nr. 82 din 09.08.2016 - privind Raportul cu privire la deplasările preşedintei IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a directorilor radiodifuziunii şi televiziunii al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 81 din 09.08.2016 - privind Raportul serviciului de Audit intern pentru 6 luni ale 2016 (ANEXĂ)
Nr. 80 din 09.08.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 79 din 09.08.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 78 din 05.08.2016 - privind Randamentul activităţii consilierilor preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 77 din 05.08.2016 - privind Raportul departamentului Multimedia pentru 6 luni ale 2016 (ANEXĂ)
Nr. 76 din 05.08.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 75 din 05.08.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 74 din 05.08.2016 - privind Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 73 din 28.07.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 72 din 18.07.2016 - privind Analiza rezultatelor de audienţă ale postului de televiziune „Moldova 1” pentru 6 luni ale anului 2016
Nr. 71 din 18.07.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 70 din 18.07.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 69 din 07.07.2016 - privind rezultatele activităţii Comisiei care examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL
Nr. 68 din 07.07.2016 - privind executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 59 din 17.06.2016 (ANEXĂ, ANEXĂ)
Nr. 67 din 07.07.2016 - privind Raportul comparat de venituri şi cheltuieli la „Eurovision” 2016/2015/2014 (ANEXĂ)
Nr. 66 din 07.07.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori 
Nr. 65 din 07.07.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 64 din 28.06.2016 - cu privire la demisia Secretarului Consiliului de Observatori 
Nr. 63 din 28.06.2016 - cu privire la monitorizarea emisiunii televizate „Moldova în direct” în perioada lunii mai 2016
Nr. 62 din 28.06.2016 - cu privire la prezentarea raportului de implementare a Caietul de sarcini a Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”  pentru trimestrul I  al anului 2016 (ANEXĂ)
Nr. 61 din 28.06.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori 
Nr. 60 din 28.06.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 59 din 17.06.2016 - informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, domnul Ţapeş, cu privire la posibilităţile de organizare a odihnei pentru salariaţii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în sezonul estival 2016, în condiţiile conservării bazei de odihnă „UNDA”
Nr. 58 din 17.06.2016 - despre informarea Consiliului de Observatori, de către membrul CO, doamna Călugăru, cu privire la sesizarea SC „Valhrus” SRL
Nr. 57 din 17.06.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 56 din 10.06.2016 - privind Raportul informativ cu privire la spaţiile disponibile pentru locaţiune la IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 55 din 10.06.2016 -  cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 54 din 10.06.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 53 din 31.05.2016 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 52 din 23.05.2016 - cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio Moldova” (ANEXĂ)
Nr. 51 din 23.05.2016 - privind examinarea propunerii de modificare a Contractului de locaţiune pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Nr. 50 din 23.05.2016 - privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, în baza Raportului Nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014 (ANEXĂ)
Nr. 49 din 23.05.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 48 din 12.05.2016 - cu privire la informarea Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Consiliului Coordonator al Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 47 din 12.05.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 46 din 27.04.2016 - Raportul cu privire la deplasările peste hotare efectuate în anul 2015
Nr. 45 din 27.04.2016 - Raportul audienţei pentru primele 3 luni ale anului 2016 (ianuarie-martie), analiza rezultatelor de audienţă ale principalelor emisiuni de ştiri, emisiuni de dezbateri, inclusiv „Bună dimineaţa,” în comparaţie cu emisiunile cu aceeaşi tematica de la posturile concurente
Nr. 44 din 27.04.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 43 din 18.04.2016 - privind perspectivele dezvoltării bazei de odihnă „Unda” 
Nr. 42 din 18.04.2016 - privind Raportul comparat de activitate a Serviciului Marketing şi vânzări (primul trimestru 2015 – primul trimestru 2016) (ANEXĂ)
Nr. 41 din 18.04.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 40 din 11.04.2016 - cu privire la aprobarea Raportului de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2015 (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 39 din 11.04.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 38 din 25.03.2016 - privind transmiterea în locaţiune a spaţiului de 25,1 m.p. situat la parterul Casei Radio
Nr. 37 din 25.03.2016 - privind soluţionarea problemei interferenţei pe municipiul Chişinău a Radio Moldova Actualităţi (ANEXĂ)
Nr. 36 din 25.03.2016 - privind Raportul public de activitate a preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru iulie 2015 - februarie 2016
Nr. 35 din 25.03.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 34 din 11.03.2016 - cu privire la confirmarea şi numirea în funcţie a directorului radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 33 din 11.03.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 32 din 10.03.2016 - privind examinarea prealabilă a dosarelor de participare la concursul pentru funcţia de Director al Radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 31 din 10.03.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 30 din 25.02.2016 - cu privire la anunţarea datei concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 29 din 25.02.2016 - privind transmiterea în locaţiune a spaţiului de 25,1 m.p. situat la parterul Casei Radio (ANEXĂ)
Nr. 28 din 25.02.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 27 din 25.02.2016 - privind Raportul public de activitate a directorului radiodifuziunii IPNA „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015 (ANEXĂ)
Nr. 26 din 25.02.2016 - privind soluţionarea problemei interferenţei pe municipiul Chişinău a Radio Moldova Actualităţi (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 25 din 25.02.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 24 din 18.02.2016 - privind actualizarea Planului de realizare a recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014, prezentat şi de care a luat act Consiliul de Observatori prin Hotărârea CO nr. 93 din 11 septembrie 2015, axându-se pe cele 4 recomandări ale Curţii de Conturi (ANEXĂ)
Nr 23 din 18.02.2016 - privind Studiu de caz efectuat de CJI „CO între reforme şi stabilitate” (ANEXĂ)
Nr. 22 din 18.02.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 21 din 11.02.2016 - privind sesizarea Comisiei parlamentare Economie, buget şi finanţe
Nr. 20 din 11.02.2016 - privind anunţarea concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 19 din 11.02.2016 - privind Strategia de dezvoltare a Serviciului Marketing şi Vânzări pentru anul 2016 (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 18 din 11.02.2016 - privind Regulamentul şi fişa de post al ombudsmanului, conform recomandărilor Asociaţiei Presei Electronice Libere (APEL) şi Consiliului de Presă din Republica Moldova (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 17 din 11.02.2016 - privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 16 din 29.01.2016 - privind executarea Hotărârii CO nr. 134 din 23 decembrie 2015
Nr. 15 din 29.01.2016 - cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 133 din 23.12.2015
Nr. 14 din 29.01.2016 - cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 115 din 19 noiembrie 2015
Nr. 13 din 29.01.2016 - cu privire la executarea Hotărârii CO nr. 84 din 07 august 2015
Nr. 12 din 29.01.2016 - cu privire la alegerea secretarului Consiliului de Observatori
Nr. 11 din 29.01.2016 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 10 din 21.01.2016 - cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2015 (ANEXĂ)
Nr. 9 din 21.01.2016 - cu privire la executarea Hotărârii  Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” Nr. 60 din 30.06.2015 (ANEXĂ)
Nr. 8 din 21.01.2016 - cu privire la aprobarea Politicilor de contabilitate ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 7 din 21.01.2016 - cu privire la aprobarea Statelor de personal ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 (ANEXĂ) (ANEXĂ ) (ANEXĂ) (ANEXĂ
Nr. 6 din 21.01.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 5 din 21.01.2016 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 4 din 15.01.2016 - cu privire la sesizările parvenite la adresa Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 3 din 15.01.2016 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 2 din 15.01.2016 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 1 din 15.01.2016 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”


Hotărârile CO pentru Anul 2015

Nr. 134 din 23.12.2015 - privind transmiterea în locaţiune a spaţiului de 337,06 m.p. situat la parterul Casei Radio (ANEXĂ)
Nr. 133 din 23.12.2015 - privind aprobarea modificării planului de finanţare pentru 2015 al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 132 din 23.12.2015 - privind explicarea detaliată a formării creanţelor curente pentru 9 luni ale anului 2015 (ANEXĂ)
Nr. 131 din 23.12.2015 - privind Raportul de activitate al ombudsmanului pentru anii 2013-2015 (ANEXĂ)
Nr. 130 din 23.12.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori
Nr. 129 din 23.12.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 128 din 21.12.2015 - cu privire la raportul de activitate al directorului postului public de televiziune „Moldova 1”, pentru ultimii trei ani
Nr. 127 din 21.12.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori 
Nr. 126 din 21.12.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.125 din 03.12.2015 - cu privire la analiza emisiunii televizate „Bună dimineaţa!”în perioada 23 - 27.11.2015
Nr. 124 din 03.12.2015 - cu privire la raportul de activitate a serviciului Marketing, Vânzări şi Cercetare pentru perioada 01.11.2015 - 01.12.2015
Nr.123 din 03.12.2015 - cu privire la aprobarea demisiei secretarului Consiliului de Observatori şi alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 3 decembrie 
Nr.122 din 03.12.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 121 din 27.11.2015 - cu privire la expertiza Caietului de Sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 efectuată de APEL şi API
Nr. 120 din 27.11.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 119 din 23.11.2015 - cu privire la examinarea raportului audienţei principalelor emisiuni de ştiri, emisiuni de dezbateri, inclusiv audienţa emisiunii „Bună dimineaţa” pentru perioada septembrie-octombrie 2015
Nr. 118 din 23.11.2015 - cu privire la situaţiile financiare pentru perioada ianuarie - septembrie 2015
Nr. 117 din 23.11.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 116 din 19.11.2015 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2015 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
Nr. 115 din 19.11.2015 - cu privire la examinarea sesizării dlui Nicu Scorpan
Nr. 114 din 19.11.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 113 din 30.10.2015 - cu privire la analiza activităţii comerciale a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”pentru 2014-2015, prognoze pentru 2016
Nr. 112 din 30.10.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova&rdquo Nr. Nr. 111 din 16.10.2015 - cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de bonusuri
Nr. 110 din 16.10.2015 - privind Raportul de audienţă „Moldova 1” în semestrul III 2015 (ANEXA 1) (ANEXA 2)
Nr. 109 din 16.10.2015 - cu privire la modificarea statelor de personal prin introducerea Serviciului de audit intern la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 108 din 16.10.2015 - cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 107 din 02.10.2015 - cu privire la  publicarea pe www.trm.md a reflectării protestelor din perioada 06-30 septembrie 2015 la radiodifuziunea şi televiziunea IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” (ANEXA 1) (ANEXA 2) (ANEXA 3)
Nr. 106 din 02.10.2015 - cu privire la examinarea proiectului Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016
Nr. 105 din 02.10.2015 - cu privire la delegarea unui membru al CO în Comitetul de organizare a etapei naţionale a Concursului Eurovision Song Contest 2016 
Nr. 104 din 02.10.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 103 din 28.09.2015 - cu privire la cererea dnei Smetanina-Buzilă, angajata IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 102 din 28.09.2015 - cu privire la examinarea proiectului Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016
Nr. 101 din 28.09.2015 - cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 100 din 17.09.2015 - cu privire la examinarea scrisorii Centrului pentru Jurnalism Independent (ANEXĂ)
Nr. 99 din 17.09.2015 - cu privire la aprobarea grilei de emisie toamna-iarna 2015-2016 pentru postul public de televiziune „Moldova 1 (ANEXĂ)
Nr. 98 din 17.09.2015 - cu privire la examinarea fişelor de cost ale emisiunilor TV ale postului public „Moldova 1” pentru anul 2015 (ANEXA 1) (ANEXA 2) (ANEXA 3) (ANEXA 4) (ANEXA 5) (ANEXA 6) (ANEXA 7) (ANEXA 8)
Nr. 97 din 17.09.2015 - cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova
Nr. 96 din 11.09.2015 - cu privire la publicarea comunicatului de presă 
Nr. 95 din 11.09.2015 - cu privire la examinarea scrisorii nr. 27-05-210/794 din partea Inspecţiei financiare a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (ANEXĂ)
Nr. 94 din 11.09.2015 - cu privire la actele normative şi documentele interne ale  IPNA Compania „Teleradio-Moldova” care reglementează achitarea onorariilor cu referire la Hotărârea Curţii de Conturi nr. 13 din 30.04.2015. (ANEXĂ)
Nr. 93 din 11.09.2015 - cu la Planul de realizare/implementare a recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul nr. 13 din 30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014
Nr. 92 din 11.09.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 91 din 21.08.2015 - cu privire la analiza juridică a litigiilor în care este implicată IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 90 din 21.08.2015 - cu privire la analiza economico-financiară şi juridică a raporturilor de locaţiune în cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: venituri, datorii, litigii, cu referire la Hotărârea Curţii de Conturi nr.13 din 30.04.2015
Nr. 89 din 21.08.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 88 din 17.08.2015 - cu privire la analiza fişelor de cost ale emisiunilor de la radiodifuziune în 2015
Nr. 87 din 17.08.2015 - cu privire la analiza audienţei postului public de televiziune „Moldova 1” în primul semestru 2015 
Nr. 86 din 17.08.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 85 din 07.08.2015 - cu privire la modificarea planului de finanţare al IPNA Compania „Teleradio Moldova” pentru anul 2015 (ANEXE)
Nr. 84 din 07.08.2015 - cu privire la perspectivele Bazei de odihnă „Unda” (ANEXĂ) (ANEXĂ)
Nr. 83 din 07.08.2015 - cu privire la examinarea raportului privind executarea Caietului de sarcini IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 6 luni ale anului 2015
Nr. 82 din 07.08.2015 - cu privire la examinarea repetată a cererii de anulare a hotărârii CO nr. 50 din 04 iunie 2015 cu privire la alegerea preşedintelui IPNA Compania „Teleradio Moldova”
Nr. 81 din 07.08.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 7 august 2015
Nr. 80 din 07.08.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 79 din 30.07.2015 - cu privire la prezentarea informaţiei despre cuantumul salariilor angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 78 din 30.07.2015 - cu privire la stabilirea salariilor preşedintelui Companiei, directorului radiodifuziunii şi directorul televiziunii al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 77 din 30.07.2015 - cu privire la particularităţile şi cerinţele specifice pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017 – 2018 de către instituţiile de cultură, agrement şi sport
Nr. 76 din 30.07.2015 - cu privire la „Eurovision” 2010-2015:costuri şi beneficii
Nr. 75 din 30.07.2015 - cu privire la asigurarea transparenţei decizionale prin publicarea pe web a hotărârilor şi proceselor verbale ale Consiliului de Observatori în perioada 14.03.2015-30.07.2015, precum şi a actelor modificate ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 74 din 30.07.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova
Nr. 73 din 16.07.2015 - cu privire la examinarea raportului de activitate a Bazei de odihnă „Unda”
Nr. 72 din 16.07.2015 - cu privire la prezentarea informaţiei despre cuantumul salariilor angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 71 din 16.07.2015 - cu privire la prezentarea raportului de executare a Caietul de sarcini a Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 70 din 16.07.2015 - cu privire la implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, în temeiul Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”pe anii 2013-2014, nr. 13  din  30.04.2015,  (Monitorul Oficial nr.124-130/14 din 22.05.2015)
Nr. 69 din 16.07.2015 - cu privire la plasarea pe pagina web a IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a Regulamentului Consiliului de Observatori cu modificările din 17.03.2015, Regulamentul privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” cu modificările din 30.06.2015 şi a Caietului de sarcini pentru anul 2015 cu anexele la el
Nr. 68 din 16.07.2015 - cu privire la examinarea cererei dlui Petru Macovei, director executiv al API
Nr. 67 din 16.07.2015 - cu privire la examinarea demersului participantului la concursul din 04.06.2015, producător TV, dlui Nicu Scorpan
Nr. 66 din 16.07.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 65 din 10.07.2015 - cu privire la examinarea raportului de activitate a Departamentului multimedia al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” – probleme curente şi soluţii
Nr. 64 din 10.07.2015 - cu privire la examinarea cererii prealabile a preşedintelui Consiliului Sindical Naţional Ramural, dlui Simion Ciobanu
Nr. 63 din 10.07.2015 - cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 62 din 10.07.2015 - cu privire la declaraţia de demisie din funcţia de preşedinte al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a dnei Ludmila Vasilache
Nr. 61 din 10.07.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 60 din 30.06. 2015 - cu privire la casarea mijloacelor fixe a centrului tehnic moral şi fizic uzate pe secţia de emisie TV
Nr. 59 din 30.06. 2015 - cu privire la modificarea Regulamentului privind sistemul de salarizare în IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, aprobat prin Hotărârea CO nr. 17 din 29.02.2012
Nr. 58 din 30.06. 2015 - cu privire la  examinarea nivelurilor şi treptelor de salarizare ale angajaţilor IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2015
Nr. 57 din 30.06. 2015 - cu privire la bilanţul concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 56 din 30.06. 2015 - cu privire la examinarea sesizării dnei. Ecaterina Stratan, director Departamentul ştiri şi dezbateri al postului public de televiziune ”Moldova 1”
Nr. 55 din 30.06. 2015 - cu privire la examinarea sesizării dlui Nicu Scorpan
Nr. 54 din 30.06. 2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 53 din 05.06. 2015 - cu privire la bilanţul concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 52 din 05.06. 2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 51 din 04.06. 2015 - cu privire la examinarea sesizării deputatului în Parlamentul Republici Moldova, Ion Ceban şi a Asociaţiei Obşteşti ”Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe ”APOLLO”
Nr. 50 din 04.06.2015 - cu privire la bilanţul concursului pentru funcţia de Preşedinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 49 din 04.06.2015 cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 48 din 28.05.2015 - cu privire la sesizarea Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” adresată Procuraturii Generale a Republicii Moldova 
Nr. 47 din 28.05.2015 - cu privire la solicitarea Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” adresată Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
Nr. 46 din 28.05.2015 - cu privire la examinarea dosarelor participanţilor la concursul pentru funcţia de Preşedinte al IPNA Compania „Teleradio- Moldova” şi la concursul pentru funcţia de Director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio - Moldova”
Nr. 45 din 28.05.2015 - cu privire la modificarea Hotărârii CO nr. 25 din 15 aprilie 2015
Nr. 44 din 28.05.2015 - cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2015 (Caiet de sarcini) (ANEXE)
Nr. 43 din 28.05.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 42 din 08.05.2015 - cu privire la aprobarea textului Anunţului privind concursul pentru funcţia de Preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi de Director al radiodifuziunii al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 41 din 08.05.2015 - cu privire la stabilirea datei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Preşedinte şi de Director al radiodifuziunii al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 40 din 08.05.2015 - cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2015
Nr. 39 din 08.05.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 38 din 04.05.2015 - cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 37 din 04.05.2015 - cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 36 din 04.05.2015 - cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia de preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 35 din 04.05.2015 - cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcţia de preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 34 din 04.05.2015 - cu privire la examinarea sesizării Preşedintelui Consiliului sindical ramural al salariaţilor IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, Simion Ciobanu
Nr. 33 din 04.05.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 32 din 24.04. 2015 - cu privire la bilanţul concursului pentru funcţia de Director al radiodifuziunii al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” ANEXE (proces verbal nr. 1; proces verbal nr.2)
Nr. 31 din 24.04.2015 - cu privire la Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale generale din 14 iunie 2015
Nr. 30 din 24.04.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 29 din 23.04.2015 - cu privire  la solicitarea Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” adresată Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor
Nr. 28 din 23.04.2015 - cu privire la bilanţul concursului pentru funcţia de Preşedinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” ANEXE (proces verbal nr.1; proces verbal nr.2)
Nr. 27 din 23.04.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 26 din 15.04.2015 - cu privire la examinarea dosarelor participanţilor la concursul pentru funcţia de Preşedinte al IPNA Compania „Teleradio- Moldova” şi la concursul pentru funcţia de Director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio - Moldova”
Nr.25 din 15.04.2015 - cu privire la asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu a Preşedintelui IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” şi a Directorului radiodifuziunii IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 24 din 15.04.2015 - cu privire la reconfirmarea Hotărârilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 23 din 15.04.2015 - cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
Nr. 22 din 15.04.2015 - cu privire la demisia Preşedintelui Consiliului de Observatori cu abrogarea Hotărârii nr. 3 din 14.03.2015
Nr. 21 din 15.04.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 20 din 06.04.2015 - cu privire la alegerea secretarului CO
Nr.19 din 06.04.2015 - cu privire la operarea modificărilor în schema de încadrare (schema de personal) a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 18 din 03.04.2015- cu privire la stabilirea datei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Preşedinte şi a Directorului de radiodifuziune a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 17 din 03.04.2015 - cu privire la examinarea Raportului de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 16 din 03.04.2015 - cu privire la alegerea Secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 3 aprilie 2015
Nr. 15 din 03.04.2015 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 14 din 31.03.2015 - cu privire la identificarea unei soluţii pentru alegerea secretarului CO
Nr. 13 din 31.03.2015 - cu privire la examinarea sesizării parvenite din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la Caietul de Sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015
Nr. 12 din 31.03.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 31 martie 2015
Nr. 11 din 17.03.2015 - cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”
Nr. 10 din 17.03.2015 - cu privire la alegerea secretarului Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”
Nr. 09 din 17.03.2015 - cu privire la asigurarea interimatului preşedintelui IPNA Compania ”Teleradio Moldova”
Nr. 08 din 17.03.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 martie 2015
Nr. 07 din 17.03.2015 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 martie 2015
Nr. 06 din 14.03.2015 - cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia de preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 05 din 14.03.2015 - cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcţia de director al radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 04 din 14.03.2015 - cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcţia de preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr. 03 din 14.03.2015 - cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Observatori din 14 martie 2015
Nr. 02 din 14.03.2015 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 14 martie 2015
Nr. 01 din 14.03.2015 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 14 martie 2015


Hotărârile CO pentru Anul 2013

Nr. 130 din 13.12.2013 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2014
Nr. 129 din 13.12.2013 - cu privire la modificarea bugetului  IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2013 la capitolul subvenţii bugetare şi mijloace speciale
Nr. 128 din 13.12.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 13.12.2013
Nr. 127 din 13.12.2013 - cu privire la Ordinea de zi a sedintei CO din 13.12.2013
Nr. 126 din 27.11.2013 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr. 125 din 27.11.2013 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr. 124 din 27.11.2013 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr. 123 din 27.11.2013 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr. 122 din 27.11.2013 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr. 121 din 27.11.2013 - cu privire la delegarea unui membru al CO оn Comitetul de organizare  a etapei nationale a Concursului Eurovision Song Contest 2014
Nr.120 din 27.11.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 27.11.2013
Nr.119 din 27.11.2013 - cu privire la Ordinea de zi a sedintei CO din 27.11.2013
Nr.118 din 15.11.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013 (republicată)
Nr.117 din 15.11.2013 - cu privire la Studiul de caz  APEL  Calitatea cadrului normativ intern ce vizează implementarea noului sistem de salarizare a angajaţilor IPNA Compania  Teleradio-Moldova
Nr.116 din 15.11.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 15.11.2013
Nr.115 din 15.11.2013 - cu privire la Ordinea de zi a sedintei CO din 15.11.2013
Nr.114 din 08.11.2013 - cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea Codului de principii, standarde şi recomandări al producătorilor Companiei publice Teleradio-Moldova
Nr.113 din 08.11.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei CO din 08.11.2013
Nr.112 din 08.11.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei CO din 08.11.2013
Nr.111 din 26.10.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013 (republicată)
Nr.110 din 26.10.2013 - cu privire la modificarea Schemei de  încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013 (republicată)
Nr.109 din 26.10.2013 - cu privire  la contestaţia domnului Vasile Moroşanu
Nr.108 din 26.10.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei CO din 26.10.2013
Nr.107 din 26.10.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei CO din 26.10.2013
Nr.106 din 18.10.2013 - cu privire la procesele pierdute  în instanţa de judecată şi pe rol
Nr.105 din 18.10.2013 - cu privire la demersul dnei A.Leorda-Panis, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.104 din 18.10.2013 - cu privire la derularea procedurii de negociere a drepturilor televizate pentru Jocurile Olimpice de iarnă din Soci 2014 şi a celor de vară din Rio 2016
Nr.103 din 18.10.2013  - cu privire la alegerea secretarului şedintei CO din 18.10.2013
Nr.102 din 18.10.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedintei CO din 18.10.2013
Nr.101 din 11.10.2013 - cu privire la  informarea CCA despre vacanta functiei de membru al CO
Nr.100 din 11.10.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 11.10.2013
Nr.99 din 11.10.2013 - cu privire la Comisia de monitorizare a executării proiectului privind reprofilarea şi retehnologizarea Studioului nr. 1 al TV Moldova 1
Nr.98 din 11.10.2013 - cu privire la reprofilarea şi retehnologizarea Studioului nr. 1 al TV Moldova 1
Nr.97 din 11.10.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 11.10.2013
Nr.96 din 11.10.2013 - cu privire la Ordinea de zi a sedintei CO din 11.10.2013
Nr.95 din 27.09.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013 (republicată)
Nr.94 din 27.09.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 27 septembrie 2013
Nr.93 din 27.09.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 27 septembrie 2013
Nr.92 din 09.09.2013 - cu privire la informarea Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Consiliului Coordonator al Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.91 din 09.09.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru 2013 (republicata)
Nr.90 din 09.09.2013 - cu privire la veniturile comerciale ale IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru primele 7 luni ale anului 2013
Nr.89 din 09.09.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei CO din 9.09.2013
Nr.88 din 09.09.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 9 septembrie 2013
Nr.87 din 30.08.2013 - cu privire la modificarea Hotaririi CO nr. 49 din  21.05.2013 cu privire la Statutul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (proiect)
Nr.86 din 30.08.2013 - cu privire la evaluarea performantelor profesionale la Radio Moldova Actualitati
Nr.85 din 30.08.2013 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe Radio Moldova Muzical pentru toamna 2013-primavara 2014
Nr.84 din 30.08.2013 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe Radio Moldova Tineret pentru toamna 2013-primavara 2014
Nr.83 din 30.08.2013 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe Radio Moldova Actualitati pentru toamna 2013-primăvara 2014
Nr.82 din 30.08.2013 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe TV Moldova 1 pentru toamna 2013-primavara 2014
Nr.81 din 30.08.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 30.08.2013
Nr.80 din 30.08.2013 - cu privire la ordinea de zi a sedintei Consiliului de Observatori din 30 august 2013
Nr.79 din 23.07.2013 - cu privire derurarea procesului de casare a unităţilor  de transport  în baza hotărârilor CO nr. 29 şi nr. 54
Nr.78 din 23.07.2013 - cu privire la executarea Hotărârii nr. 67 al CO din 09.07.2013 cu privire la respectarea Caietului de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru 2013
Nr.77 din 23.07.2013 - cu privire la modificarea Schemei de incadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013 (Redactia Actualitati Radio)
Nr.76 din 23.07.2013 - cu privire la solicitarile membrilor CO în vederea elaborarii Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014
Nr.75 din 23.07.2013 - cu privire la Planul financiar al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2014 (proiect)
Nr.74 din 23.07.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 23.07.2013
Nr.73 din 23.07.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 23 iulie 2013
Nr.72 din 09.07.2013 - cu privire la modificarea agendei şedinţei CO din 09.07.2013
Nr.71 din 09.07.2013 - cu privire la la republicarea pe site-ul www.trm.md a Schemei de încadrare
Nr.70 din 09.07.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania `Teleradio-Moldova pentru 2013 (funcţia ombudsman)
Nr.69 din 09.07.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania `Teleradio-Moldova
Nr.68 din 09.07.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania `Teleradio-Moldova
Nr.67 din 09.07.2013 - cu privire la respectarea Caietului de sarcini al IPNA Compnia `Teleradio-Moldova pentru 2013
Nr.66 din 09.07.2013 - cu privire la dinamica audienţei emisiunilor TV Moldova 1 pentru lunile aprilie-mai-iunie 2013
Nr.65 din 09.07.2013 - cu privire la monitorizarea programelor informative Mesager TV Moldova 1 şi Panorama zilei Radio Moldova
Nr.64 din 09.07.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 9 iulie 2013
Nr.63 din 09.07.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania ''Teleradio-Moldova'' din 9 iulie 2013
Nr.62 din 25.06.2013 - cu privire la activitatea Departamentului Sport Radio şi TV
Nr.61 din 25.06.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 11 iunie 2013
Nr.60 din 25.06.2013 - cu privire la ordinea de zi a sedintei Consiliului de Observatori
Nr.59 din 11.06.2013 - cu privire la retehnologizarea Studioului 1 al AV Moldova 1
Nr.58 din 11.06.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedintei CO din 11 iunie 2013
Nr.57 din 11.06.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 11 iunie 2013
Nr.56 din 27.05.2013 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe TV Moldova 1 pentru perioada de vară 2013
Nr.55 din 27.05.2013 - cu privire la Grila-cadru Radio Moldova Actualităţi pentru perioada de vară 2013
Nr.54 din 27.05.2013 - cu privire la casarea bunurilor fixe
Nr.53 din 27.05.2013 - cu privire la Demersul angajaţilor Radio Moldova Actualităţi
Nr.52 din 27.05.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013
Nr.51 din 27.05.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei CO din 27.05.2013
Nr.50 din 27.05.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 27 mai 2013
Nr.49 din 21.05.2013 - cu privire la Statutul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (proiect)
Nr.48 din 21.05.2013 - cu privire la Noua structura a Caietului de sarcini a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” si a Raportului anual
Nr.47 din 21.05.2013 - cu privire la Demersul angajaţilor Redactiei Actualitati Radio
Nr.46 din 21.05.2013 - cu privire la demararea procedurii de renegociere a drepturilor televizate pentru Jocurile Olimpice  de iarnă din Soci 2014 şi a celor de vară din Rio 2016
Nr.45 din 21.05.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedintei Consiliului de Observatori din 21 mai 2013
Nr.44 din 21.05.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 21 mai 2013
Nr.43 din 22.04.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.42 din 22.04.2013 - cu privire la Raportul de monitorizare APEL Coproducţiile şi achiziţiile de la producătorii independenţi autohtoni în serviciile de programe ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.41 din 22.04.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.40 din 22.04.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedintei Consiliului de Observatori din 22 aprilie 2013
Nr.39 din 22.04.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori din 22 aprilie 2013
Nr.38 din 08.04.2013 - cu privire la modificarea Hotărârii nr. 28 din 25.03.2013
Nr.37 din 08.04.2013 - cu privire la iniţierea negocierilor cu BERD
Nr.36 din 08.04.2013 - cu privire la Solicitarea preşedintelui Consiliului sindical ramural al salariaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.35 din 08.04.2013 - cu privire la Studiul de caz Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012. prevederi şi realizări, elaborat de Asociaţia Presei Electronice APEL
Nr.34 din 08.04.2013 - cu privire la Raportul de activitate a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2012
Nr.33 din 08.04.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedintei Consiliului de Observatori din 8 aprilie 2013
Nr.32 din 08.04.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 8 aprilie 2013
Nr.31 din 25.03.2013 - cu privire la modificarea Hotărârii nr. 23 din 4.03.2013
Nr.30 din 25.03.2013 - cu privire la Declaraţiile de interese personale ale membrilor Consiliului de Observatori
Nr.29 din 25.03.2013 - cu privire la casarea bunurilor fixe în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.28 din 25.03.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru 2013
Nr.27 din 25.03.2013 - cu privire la activitatea Consiliului de Observatori al IPNA „Telaradio-Moldova” în anul 2012
Nr.26 din 25.03.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 25 martie 2013
Nr.25 din 25.03.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 25 martie 2013
Nr.24 din 04.03.2013 - cu privire la Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (proiect) 
Nr.23 din 04.03.2013 - cu privire la emisiunile sponsorizate la Radio Moldova şi la TV Moldova 1
Nr.22 din 04.03.2013 - cu privire la alegerea secretarului sedinţei Consiliului de Observatori din 4 martie 2013
Nr.21 din 04.03.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 4 martie 2013
Nr.20 din 25.02.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2013 a radiodifuziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.19 din 25.02.2013 - cu privire la Studiul de caz Evaluarea performanţei profesionale în cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: concept şi implementare
Nr.18 din 25.02.2013 - cu privire la examinarea contestaţiilor depuse de către Cornelia Stefoglu, Vitalie Condraţchi şi Ecaterina Stratan
Nr.17 din 25.02.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 25 februarie 2013
Nr.16 din 25.02.2013 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 25 februarie 2013
Nr.15 din 18.02.2013 - cu privire la cererea Olgăi Tofan, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.14 din 18.02.2013 - cu privire la monitorizarea site-ului trm.md
Nr.13 din 25.01.2013 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2013 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.12 din 18.02.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 18 februarie 2013
Nr.11 din 18.02.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedintei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 18 februarie 2013
Nr.10 din 25.01.2013 - cu privire la Schema de încadrare pentru anul 2013 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Nr.09 din 25.01.2013 - cu privire la reorganizarea subdiviziunii Radio Moldova Internaţional
Nr.08 din 25.01.2013 - cu privire la Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (proiect) 
Nr.07 din 25.01.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 25 ianuarie 2013
Nr.06 din 25.01.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 25 ianuarie 2013
Nr.05 din 16.01.2013 - cu privire la remunerarea reprezentantului Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
Nr.04 din 16.01.2013 - cu privire la oferta UER pentru Drepturile Media privind transmisiunile campionatelor mondiale şi europene la fotbal (2014, 2016, 2018, 2022)
Nr.03 din 16.01.2013 - cu privire la licenţa studioului „TVM Internaţional” cu emisie prin satelit
Nr.02 din 16.01.2013 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 16 ianuarie 2013
Nr.01 din 16.01.2013 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 16 ianuarie 2013

Hotărârile CO pentru Anul 2012

 •  Nr.135 din 26.12.2012 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2013   
 • Nr.134 din 26.12.2012 - cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
 • Nr.133 din 26.12.2012 - cu privire la Declaraţia de demisie din funcţia de preşedinte al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a dlui E. Rîbca
 • Nr.132 din 26.12.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 26 decembrie 2012
 • Nr.131 din 26.12.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 26 decembrie 2012
 • Nr.130 din 14.12.2012 - cu privire la modificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012
 • Nr.129 din 14.12.2012 - cu privire la semnarea contractului individual de muncă cu directorul televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.128 din 14.12.2012 - cu privire la numirea în funcţie a directorului televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.127 din 14.12.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 14 decembrie 2012
 • Nr.126 din 14.12.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 14 decembrie 2012
 • Nr.125 din 11.12.2012 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.124 din 11.12.2012 - cu privire la Codul de Conduită al membrului Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.123 din 11.12.2012 - cu privire la examinarea prealabilă a dosarelor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.122 din 11.12.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 11 decembrie 2012
 • Nr.121 din 11.12.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 11 decembrie 2012
 • Nr.120 din 01.12.2012 - cu privire la modificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012
 • Nr.119 din 01.12.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 1 decembrie 2012
 • Nr.118 din 01.12.2012 - cu privire la monitorizarea emisiunii televizate „Bună dimineaţa!”
 •  Nr.117 din 17.11.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 noiembrie 2012
 • Nr.116 din 17.11.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 noiembrie 2012
 •  Nr.115 din 03.11.2012 - cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”    
 • Nr.114 din 03.11.2012 - cu privire la difuzarea evenimentelor de importanţă majoră
 • Nr.113 din 03.11.2012 - cu privire la petiţia dlui N. B.
 • Nr.112 din 03.11.2012 - cu privire la contestarea modului de desfăşurare a Concursului Junior Eurovision 2012
 • Nr.111 din 03.11.2012 - cu privire la proiectul emisiunii dlui Vasile Grozavu
 • Nr.110 din 03.11.2012 - cu privire la proiectul emisiunii „Bărbaţii ţin piept”
 • Nr.109 din 03.11.2012 -  cu privire la demersul salariaţilor din Sectorul întreţinere a imobilelor şi teritoriului al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.108 din 03.11.2012 - cu privire la demersul Aureliei Vartic, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.107 din 03.11.2012 - cu privire la demersul Consiliului Sindical Ramural al salariaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.106 din 03.11.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 3 noiembrie 2012
 • Nr.105 din 03.11.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 3 noiembrie 2012
 • Nr.104 din 23.10.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 3 noiembrie 2012
 • Nr.103 din 23.10.2012 - cu privire la executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr.1/244 din 22.12.2010 cu privire la difuzarea filmului documentar „Drepturile omului pe ecran: Drepturile minorităţilor sexuale”
 • Nr.102 din 23.10.2012 - cu privire la abrogarea hotărârilor Consiliului de Observatori din anul 2008
 • Nr.101 din 23.10.2012 - cu privire la derularea reformelor instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”completarea Regulamentului
 • Nr.100 din 23.10.2012 - cu privire la platforma de difuzare a serviciului de programe TV Moldova Internaţional al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2013
 • Nr.99 din 23.10.2012 - cu privire la Studiul de caz „Calitatea şedinţelor de lucru ale CO şi administraţiei IPNA Compania „Teleradio-Moldova””
 • Nr.98 din 23.10.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 23 octombrie 2012
 • Nr.97 din 23.10.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 23 octombrie 2012
 • Nr.96 din 17.10.2012 - cu privire la abrogarea hotărârilor Consiliului de Observatori din anul 2007
 • Nr.95 din 17.10.2012 - cu privire la completarea Regulamentului privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.94 din 17.10.2012 - cu privire la completarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.93 din 17.10.2012 -  cu privire la accederea telespectatorilor (consumatorilor de programe) la evenimentele de importanţă majoră (Liga Campionilor)
 • Nr.92 din 17.10.2012 - cu privire la monitorizarea programelor de ştiri şi actualităţi „Panorama zilei” şi „Mesager” (1 iulie – 31 august 2012)
 • Nr.91 din 17.10.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 octombrie 2012
 • Nr.90 din 17.10.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 octombrie 2012
 • Nr.89 din 14.09.2012 - cu privire la încheierea şedinţei de concurs pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.88 din 14.09.2012 - cu privire la clauza privind desfacerea contractului individual de muncă cu directorul televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.87 din 14.09.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 14 septembrie 2012
 • Nr.86 din 14.09.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 14 septembrie 2012
  Nr.85 din 11.09.2012 - cu privire la examinarea prealabilă a dosarelor de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.84 din 11.09.2012 - cu privire la Concepţia Grilei-cadru a serviciilor de programe ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.83 din 11.09.2012 - cu privire la republicarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.82 din 11.09.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 11 septembrie 2012
 • Nr.81 din 11.09.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 11 septembrie 2012
 • Nr.80 din 04.09.2012 - cu privire la rezultatele consultărilor publice pe marginea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2013
 • Nr.79 din 04.09.2012 - cu privire la monitorizarea emisiunilor muzicale
 • Nr.78 din 04.09.2012 -  cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe „Radio Moldova Tineret” pentru anul 2013
 • Nr.77 din 04.09.2012 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe „Radio Moldova Muzical” pentru anul 2013
 • Nr.76 din 04.09.2012 - cu privire la Grila-cadru a serviciului de programe „Radio Moldova Actualităţi” pentru anul 2013
 • Nr.75 din 04.09.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 4 septembrie 2012
 • Nr.74 din 04.09.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 4 septembrie 2012
 • Nr.73 din 28.08.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 28 august 2012
 • Nr.72 din 28.08.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 28 august 2012
 • Nr.71 din 06.08.2012 - cu privire la dreptul administraţiei Companiei de a deroga de la grila de emisie aprobată de Consiliul de Observatori
 • Nr.70 din 06.08.2012 - cu privire la modificarea şi completarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.69 din 06.08.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 6 august 2012
 • Nr.68 din 06.08.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 6 august 2012
 • Nr.67 din 27.07.2012 - cu privire la monitorizarea emisiunilor muzicale
 • Nr.66 din 27.07.2012 - cu privire la vizita de documentare în Slovenia a membrilor Consiliului de Observatori
 • Nr.65 din 27.07.2012 - cu privire la implementarea, pe parcursul anului 2012, a prevederilor art.51 alin.(2) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova
 • Nr.64 din 27.07.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 27 iulie 2012
 • Nr.63 din 27.07.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 27 iulie 2012
 • Nr.62 din 20.07.2012 - cu privire la aprobarea casării bunurilor care nu sunt necesare exercitării funcţiilor specificate în Statutul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.61 din 20.07.2012 - cu privire la respectarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.60 din 20.07.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 20 iulie 2012
 • Nr.59 din 20.07.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 20 iulie 2012
 • Nr.58 din 29.06.2012 - cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.57 din 29.06.2012 - cu privire la Declaraţia privind valorile fundamentale ale mass-mediei publice
 • Nr.56 din 29.06.2012 - cu privire la micşorarea volumului de emisie originală (în primă audiţie) în serviciul de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada estivală a anului 2012
 • Nr.55 din 29.06.2012 - cu privire la micşorarea volumului de emisie originală (în primă audiţie) în serviciul de programe „Radio Moldova” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada estivală a anului 2012
 • Nr.54 din 29.06.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 29 iunie 2012
 • Nr.53 din 29.06.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observator al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 29 iunie 2012
 • Nr.52 din 06.06.2012 - cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.51 din 06.06.2012 - cu privire la monitorizarea reflectării subiectelor de interes public, în perioada februarie-aprilie, în emisiunile „Panorama zilei” şi „Mesager” din serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.50 din 06.06.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 6 iunie 2012
 • Nr.49 din 06.06.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 6 iunie 2012
 • Nr.48 din 25.05.2012 - cu privire la modificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012
 • Nr.47 din 25.05.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 25 mai 2012
 • Nr.46 din 08.05.2012 - cu privire la rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.45 din 08.05.2012 - cu privire la audierile şi votarea în şedinţa de concurs pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.44 din 08.05.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 8 mai 2012
 • Nr.43 din 08.05.2012 - cu privire la ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 8 mai 2012
 • Nr.42 din 27.04.2012 - cu privire la stabilirea datei şedinţei de concurs pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.41 din 27.04.2012 - cu privire la monitorizarea emisiunii radiofonice „Umorul e cu noi”
 • Nr.40 din 27.04.2012 - cu privire la modificarea şi completarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.39 din 27.04.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 27 aprilie 2012
 • Nr.38 din 27.04.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 27 aprilie 2012
 • Nr.37 din 06.04.2012 - cu privire la Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2011
 • Nr.36 din 06.04.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 6 aprilie 2012
 • Nr.35 din 06.04.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 6 aprilie 2012
 • Nr.34 din 23.03.2012 - cu privire la activitatea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2011
 • Nr.33 din 23.03.2012 - cu privire la Regulamentul privind sistemul de bonusuri
 • Nr.32 din 23.03.2012 - cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.31 din 23.03.2012 - cu privire la Demersul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO”
 • Nr.30 din 23.03.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 23 martie 2012
 • Nr.29 din 23.03.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 23 martie 2012
 • Nr.28 din 16.03.2012 - cu privire la retribuirea muncii persoanei care exercită interimatul funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.27 din 16.03.2012 - cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.26 din 16.03.2012 - cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.25 din 16.03.2012 - cu privire la Declaraţia de interese personale
 • Nr.24 din 16.03.2012 - cu privire la Raportul de constatare a modului de desfăşurare a Consursului Muzical Eurovision Song Contest 2012
 • Nr.23 din 16.03.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 16 martie 2012
 • Nr.22 din 16.03.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 16 martie 2012
 • Nr.21 din 29.02.2012 - cu privire la Cererea de demisie din funcţia de director al televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.20 din 29.02.2012 - cu privire la monitorizarea emisiunii televizate „La noi în sat”
 • Nr.19 din 29.02.2012 - cu privire la demersurile angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.18 din 29.02.2012 - cu privire la demersul Uniunii Umoriştilor din Moldova şi oferta S.R.L. „Buciumul”
 • Nr.17 din 29.02.2012 - cu privire la Regulamentul privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.16 din 29.02.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 29 februarie 2012
 • Nr.15 din 29.02.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 29 februarie 2012
 • Nr.14 din 17.02.2012 - cu privire la emisiunea televizată „La noi în sat”
 • Nr.13 din 17.02.2012 - cu privire la reprezentantul Consiliului de Observatori în litigiul Biserica Ortodoxă din Moldova şi cet. Larisa Burcă împotriva CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.12 din 17.02.2012 - cu privire la monitorizarea calităţii limbii române la TV „Moldova 1”
 • Anexă la Nr.12
 • Nr.11 din 17.02.2012 - cu privire la monitorizarea reflectării subiectelor de interes public, în perioada octombrie-decembrie 2011, în emisiunile „Panorama zilei” şi „Mesager” din serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.10 din 17.02.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 februarie 2012
 • Nr.09 din 17.02.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 februarie 2012
 • Nr.08 din 31.01.2012 - cu privire la modificarea şi completarea Schemei de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.07 din 31.01.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 31 ianuarie 2012
 • Nr.06 din 31.01.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 31 ianuarie 2012
 • Nr.05 din 17.01.2012 - cu privire la modificarea Regulamentului privind parteneriatul dintre IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi producătorii independenţi autohtoni
 • Nr.04 din 17.01.2012 - cu privire la Schema de încadrare pentru anul 2012 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.03 din 17.01.2012 - cu privire la Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.02 din 17.01.2012 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 ianuarie 2012
 • Nr.01 din 17.01.2012 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 ianuarie 2012     

Hotărârile CO pentru Anul 2011

 •  Nr.168 din 29.12.2011 - cu privire la Regulamentul privind parteneriatul dintre IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi producătorii independenţi autohtoni 
 • Nr.167 din 29.12.2011 - cu privire la remunerarea reprezentantului Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
 • Nr.166 din 29.12.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor şi proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului de Observatori
 • Nr.165 din 29.12.2011 - cu privire la petiţiile din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
 • Nr.164 din 29.12.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 29 decembrie 2011
 • Nr.163 din 29.12.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 29 decembrie 2011
 • Nr.156 din 06.12.2011 - cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul 2012 pentru preşedintele, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.155 din 06.12.2011 - cu privire la derularea reformelor instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.154 din 06.12.2011 - cu privire la noua grilă de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.153 din 06.12.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 6 decembrie 2011
 • Nr.152 din 06.12.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 6 decembrie 2011
 • Nr.151 din 28.11.2011 - cu privire la monitorizarea internă a difuzării publicităţii în serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.150 din 28.11.2011 - cu privire la monitorizarea difuzării publicităţii în serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.149 din 28.11.2011 - cu privire la acordarea concediului de odihnă anual, pentru anii 2010-2011, preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.148 din 28.11.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 28 noiembrie 2011
 • Nr.147 din 28.11.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 28 noiembrie 2011
 • Nr.146 din 18.11.2011 - cu privire la demersul Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova
 • Nr.145 din 18.11.2011 - cu privire la petiţia domnului Leonid Decev
 • Nr.144 din 18.11.2011 - cu privire la demersul angajaţilor subdiviziunii „Programe pentru etnii” a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.143 din 18.11.2011 - cu privire la petiţia Liviei Lupaşcu, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.142 din 18.11.2011 - cu privire la modificarea şi completarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.141 din 18.11.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 18 noiembrie 2011
 • Nr.140 din 18.11.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 18 noiembrie 2011
 • Nr.139 din 05.11.2011 - cu privire la demersul Doamnei Angela Postolachi, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.138 din 05.11.2011 - cu privire la Proiectul legii pentru modificarea art.59 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006
 • Nr.137 din 05.11.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 05 noiembrie 2011
 • Nr.136 din 05.11.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 05 noiembrie 2011
 • Nr.135 din 28.10.2011 - cu privire la demersul Angelei Postolachi, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.134 din 28.10.2011 - cu privire la petiţia Aureliei Leorda-Paniş, angajată a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.133 din 28.10.2011 - cu privire la proiectele de programe „Potrebiteli i rânok” şi „Dva berega – odna sudiba”
 • Nr.132 din 28.10.2011 - cu privire la demersul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport
 • Nr.131 din 28.10.2011 - cu privire la petiţia anonimă cu numărul de intrare 1/153 din 13.10.2011
 • Nr.130 din 28.10.2011 - cu privire la aprobarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Radio Moldova Muzical” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.129 din 28.10.2011 - cu privire la declaraţia Uniunii Tineretului Comunist din Moldova şi Iniţiativa publică „Acţiunea socială”
 • Nr.128 din 28.10.2011 - cu privire la aplicarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr.118 din 28.09.2011 cu privire la Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.127 din 28.10.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 28 octombrie 2011
 • Nr.126 din 28.10.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 28 octombrie 2011
 • Nr.125 din 11.10.2011 - cu privire la aprobarea şi difuzarea Comunicatului de presă „IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a adoptat o nouă concepţie a programelor informative”
 • Nr.124 din 11.10.2011 - cu privire la modificarea şi completarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.123 din 11.10.2011 - cu privire la Demersul Domnului Dumitru Matcovschi
 • Nr.122 din 11.10.2011 - cu privire la cererea dlui Veaceslav Florea, angajat al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.121 din 11.10.2011 - cu privire la demersul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport
 • Nr.120 din 11.10.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 11 octombrie 2011
 • Nr.119 din 11.10.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 11 octombrie 2011
 • Nr.118 din 28.09.2011 - cu privire la Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.117 din 28.09.2011 - cu privire la monitorizarea programelor „Radiomatinal”, „Radiomagazin socio-cultural”, „Mesager”, „Natura în obiectiv”, „Accente economice”, „Baştina”, „Ghidul sănătăţii tale” şi „Ştiinţă şi inovare”
 • Nr.116 din 28.09.2011 - cu privire la reflectarea în programul „Mesager” (Moldova 1) şi programul „Panorama zilei” (Radio Moldova) a subiectelor de interes public
 • Nr.115 din 28.09.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 28 septembrie 2011
 • Nr.114 din 28.09.2011 - cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe (calculatoare)
 • Nr.113 din 28.09.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 28 septembrie 2011
 • Nr.112 din 01.09.2011 - cu privire la Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru primul semestru al anului 2011
 • Nr.111 din 01.09.2011 - cu privire la Grila de emisie provizorie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.110 din 01.09.2011 - cu privire la programul de divertisment „Euro Bingo”
 • Nr.109 din 01.09.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 1 septembrie 2011
 • Nr.108 din 01.09.2011 - cu privire la Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 1 septembrie 2011
 • Nr.107 din 30.08.2011 - cu privire la Grila de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.106 din 30.08.2011 - cu privire la opţiunea de restructurare a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.105 din 30.08.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 30 august 2011
 • Nr.104 din 30.08.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 30 august 2011
 • Nr.103 din 02.08.2011 - cu privire la publicarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului de Observatori
 • Nr.102 din 02.08.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor Consiliului de Observatori
 • Nr.101 din 02.08.2011 - cu privire la demersul preşedintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.100 din 02.08.2011 - cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe (echipamente de iluminare specială)
 • Nr.99 din 02.08.2011 - emisiunilor destinate etniilor, ciclului de emisiuni radiofonice „Microfonul actual” şi a ciclului de emisiuni televizate „Bună dimineaţa” în serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.98 din 02.08.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării subiectelor de interes public, în perioada aprilie-iunie, în emisiunile „Panorama zilei” şi „Mesager” din serviciile de programe „Radio Moldova” şi „Moldova 1”
 • Nr.97 din 02.08.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 2 august 2011
 • Nr.96 din 02.08.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 2 august 2011
 • Nr.95 din 19.07.2011 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012
 • Nr.94 din 19.07.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 19 iulie 2011
 • Nr.93 din 19.07.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 19 iulie 2011
 • Nr.92 din 13.07.2011 - cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012
 • Nr.91 din 13.07.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 13 iulie 2011
 • Nr.90 din 13.07.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 13 iulie 2011
 • Nr.89 din 23.06.2011 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.88 din 23.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.87 din 23.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.86 din 23.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (6-19 iunie)
 • Nr.85 din 23.06.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 23 iunie 2011
 • Nr.84 din 23.06.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 23 iunie 2011
 • Nr.83 din 17.06.2011 - cu privire la remunerarea reprezentantului Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
 • (ABROGATĂ H.13/17.02.2012) Nr.82 din 17.06.2011 - cu privire la reprezentantul Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
 • Nr.81 din 17.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (6-15 iunie)
 • Nr.80 din 17.06.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 iunie 2011
 • Nr.79 din 17.06.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 iunie 2011
 • Nr.78 din 10.06.2011 - cu privire la Ordinea de zi a primei şedinţei a Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” de după data de 20 iunie 2011
 • Nr.77 din 10.06.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor Consiliului de Observatori  
 • (ABROGATĂ H.13/17.02.2012)   Nr.76 din 10.06.2011 - cu privire la reprezentantul Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
 • Nr.75 din 10.06.2011 - cu privire la monitorizarea programelor pentru copii, adolescenţi şi tineri în serviciul de programe „Radio Moldova”
 • Nr.74 din 10.06.2011 - cu privire la modificarea Declaraţiei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale generale din 2011
 • Nr.73 din 10.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (1 mai – 5 iunie)
 • Nr.72 din 10.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (18 aprilie – 5 iunie)
 • Nr.71 din 10.06.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 10 iunie 2011
 • Nr.70 din 10.06.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 10 iunie 2011
 • Nr.69 din 01.06.2011 -  cu privire la rating-urile emisiunilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.68 din 01.06.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (23-30 mai)
 • Nr.67 din 01.06.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 1 iunie 2011
 • Nr.66 din 01.06.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 1 iunie 2011
 • Nr.65 din 25.05.2011 - cu privire la micşorarea volumului de emisie originală (în primă audiţie) în serviciile de programe ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada estivală a anului 2011
 • Nr.64 din 25.05.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (16-22 mai)
 • Nr.63 din 25.05.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 25 mai 2011
 • Nr.62 din 25.05.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 25 mai 2011
 • Nr.61 din 17.05.2011 - cu privire la Modelul Procesului verbal al şedinţei Consiliului de Observatori
 • Nr.60 din 17.05.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor Consiliului de Observatori
 • Nr.59 din 17.05.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (9-15 mai)
 • Nr.58 din 17.05.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 17 mai 2011
 • Nr.57 din 17.05.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 17 mai 2011
 • Nr.56 din 12.05.2011 - cu privire la micşorarea volumului de emisie originală (în primă audiţie) în serviciile de programe ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada estivală a anului 2011
 • Nr.55 din 12.05.2011 - cu privire la modificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2011
 • Nr.54 din 12.05.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (2-8 mai)
 • Nr.53 din 12.05.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 12 mai 2011
 • Nr.52 din 12.05.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din 12 mai 2011
 • Nr.51 din 06.05.2011 - cu privire la publicarea informaţiei despre cuantumul plăţilor salariale ale angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi ale altor persoane fizice care au beneficiat de plăţi salariale (pentru prestări de servicii ect.), în anul 2010
 • Anexă
 • Nr.50 din 06.05.2011 - cu privire la modificarea Declaraţiei IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale generale din 5 iunie 2011
 • Nr.49 din 06.05.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (25 aprilie – 1 mai)
 • Nr.48 din 06.05.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 6 mai 2011
 • Nr.47 din 06.05.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.46 din 27.04.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (18-24 aprilie)
 • Nr.45 din 27.04.2011 - cu privire la determinarea calificării personalului
 • Nr.44 din 27.04.2011 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.43 din 27.04.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 27 aprilie 2011
 • Nr.42 din 27.04.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.41 din 14.04.2011 - cu privire la executarea bugetului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010
 • Nr.40 din 14.04.2011 - cu privire la costurile de producere ale programelor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.39 din 14.04.2011 - cu privire la monitorizarea reflectării subiectelor de interes public în serviciile de programe ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.38 din 14.04.2011 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.37 din 14.04.2011 - cu privire la Declaraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania electorală în alegerile locale generale din 5 iunie 2011
 • Nr.36 din 14.04.2011 - cu privire la vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.35 din 14.04.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 14 aprilie 2011
 • Nr.34 din 14.04.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.33 din 18.03.2011 - cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.32 din 18.03.2011 - cu privire la Regulamentul privind monitorizarea internă a programelor de radio şi televiziune ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.31 din 18.03.2011 - cu privire la modificarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.30 din 18.03.2011 - cu privire la Planul de implementare a reformei instituţionale în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.29 din 18.03.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 18 martie 2011
 • Nr.28 din 18.03.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.27 din 09.03.2011 - cu privire la monitorizarea titlurilor în programul „Mesager”
 • Nr.26 din 09.03.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor Consiliului de Observatori
 • Nr.25 din 09.03.2011 - cu privire la publicarea hotărârilor şi proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului de Observatori
 • Nr.24 din 09.03.2011 - cu privire la remunerarea reprezentantului Consiliului de Observatori în instanţele de judecată
 • Nr.23 din 09.03.2011 - cu privire la activitatea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2010
 • Nr.22 din 09.03.2011 - 
 • Nr.21 din 09.03.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 9 martie 2011
 • Nr.20 din 09.03.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.19 din 16.02.2011 - cu privire la respectarea standardelor profesionale în reflectarea ştirilor
 • Nr.18 din 16.02.2011 - cu privire la spectacole şi emisiuni cu tematică teatrală în emisia IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.17 din 16.02.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 16 februarie 2011
 • Nr.16 din 16.02.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.15 din 02.02.2011 - cu privire la aprobarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Moldova 1” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.14 din 02.02.2011 - cu privire la aprobarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Radio Moldova Muzical” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.13 din 02.02.2011 - cu privire la aprobarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Radio Moldova Internaţional” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.12 din 02.02.2011 - cu privire la aprobarea Grilei de emisie a serviciului de programe „Radio Moldova” al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.11 din 02.02.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 2 februarie 2011
 • Nr.10 din 02.02.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.9 din 26.01.2011 - cu privire la respingerea Cererii prealabile
 • Nr.8 din 26.01.2011 - cu privire la instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţii unor subdiviziuni ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.7 din 26.01.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţei Consiliului de Observatori din 26 ianuarie 2011
 • Nr.6 din 26.01.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.5 din 19.01.2011 -   cu privire la monitorizarea pluralismului politic în programele de ştiri şi actualităţi ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova”  
 • Nr.4 din 19.01.2011 - cu privire la aprobarea Schemei de încadrare pentru anul 2011 în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 • Nr.3 din 19.01.2011 - cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2011
 • Nr.2 din 19.01.2011 - cu privire la alegerea secretarului şedinţe Consiliului de Observatori din 19 ianuarie 2011
 • Nr.1 din 19.01.2011 - cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”  

Hotărârile CO pentru Anul 2010

Hotărârile CO pentru Anul 2009

Hotărârile CO pentru Anul 2008

Hotărârile CO pentru anul 2007

 • ABROGATĂ Nr.44 din 26.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/44 din 26.12.2007.
 • ABROGATĂ Nr.43 din 26.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/43 din 26.12.2007 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de Etică;
 • ABROGATĂ Nr.42 din 26.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/42 din 26.12.2007 cu privire la instituirea premiului Consiliului de Observatori;
 • ABROGATĂ Nr.41 din 26.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/41 din 26.12.2007 cu privire la aprobarea Programului de monitorizare şi expertiză profesională.
 • ABROGATĂ Nr.40 din 19.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/40 din 19.12.2007 cu privire la aprobarea casării mijloacelor de transport;
 • ABROGATĂ Nr.39 din 19.12.2007 - Hotărîrea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/39 din 19.12.2007 cu privire la aprobarea modificărilor planului de finanţare IPNA Compania “Teleradio-Moldova” pentru anul 2007;
 • (ABROGATĂ. H 168/29.12.2011) Nr.38 din 19.12.2007 - Cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la  achiziţionarea producţiei de radio  şi televiziune de la producătorii independenţi din exterior
 • ABROGATĂ Nr.37 din 19.12.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/37 din 19.12.2007 cu privire la aprobarea statelor de personal a IPNA Compania “Teleradio-Moldova”
 • ABROGATĂ Nr.36 din 20.11.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/36 din 20.11.2007 cu privire la aprobarea modificărilor propuse în Regulamentul C.O.
 • ABROGATĂ Nr.35 din 07.11.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/35 din 07.11.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei de dezvoltare IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.34 din 07.11.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/34 din 07.11.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei de dezvoltare IPNA Compania “Teleradio-Moldova”
 • ABROGATĂ Nr.33 din 17.10.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/33 din 17.10.2007 cu privire la aprobarea grilei de emisie a postului TV „Moldova Internaţional”;
 • ABROGATĂ Nr.32 din 17.10.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/32 din 17.10.2007 cu privire la aprobarea grilei de emisie a postului TV „Moldova 1”;
 • Nr.31 din 24.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/31 din 24.08.2007 cu privire la aprobarea Statutului Companiei “Teleradio-Moldova”.
 • ABROGATĂ Nr.30 din 24.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/30 din 24.08.2007 cu privire la anularea avertizării conducerii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.29 din 24.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/29 din 24.08.2007 cu privire la prezentarea variantei finale a concepţiei de reorganizare a Companiei “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.28 din 09.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/28 din 09.08.2007 cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2008 IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.27 din 09.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/27 din 09.08.2007 cu privire la avertizarea conducerii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.
 • ABROGATĂ Nr.26 din 09.08.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/26 din 09.08.2007 cu privire la reconfirmarea bugetului pentru anul 2007 IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.25 din 20.07.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/25 din 20.07.2007 cu privire la structura şi activitatea fondului Preşedintelui Companiei;
 • ABROGATĂ Nr.24 din 20.07.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/24 din 20.07.2007 cu privire distribuirea mijloacelor financiare provenite din publicitate;
 • ABROGATĂ Nr.23 din 20.07.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/23 din 20.07.2007 cu privire la aprobarea bugetului IPNA Companiei “Teleradio-Moldova” pentru anul 2007;
 • ABROGATĂ Nr.22 din 20.07.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/22 din 20.07.2007 cu privire la prezentarea variantei finale a concepţiei de reorganizare activităţii Companiei “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.21 din 29.06.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/21 din 29.06.2007 cu privire la reorganizarea subdiviziunilor Companiei “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.20 din 08.06.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/20 din 08.06.2007 cu privire la numirea în funcţie a Directorului radiodifuziunii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • Hotărârea C.O. Nr.19 nu s-a păstrat în original, nici în format electronic. 
 • ABROGATĂ Nr.18 din 28.05.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/18 din 28.05.2007 cu privire la prezentarea raportului privind observaţiile CCA din 23.05.2007;
 • ABROGATĂ Nr.17 din 26.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/17 din 26.04.2007 cu privire la organizarea auditului extern al Companiei;
 • ABROGATĂ Nr.16 din 26.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/16 din 26.04.2007 cu privire la lichidarea unităţilor titulare de Director general în probleme economico-administrative şi consilier principal IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.15 din 26.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/15 din 26.04.2007 cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de Director al radiodifuziunii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.
 • ABROGATĂ Nr.14 din 10.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/14 din 10.04.2007 cu privire la numirea în funcţie a Directorului televiziunii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.13 din 10.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/13 din 10.04.2007 cu privire la numirea în funcţie a Preşedintelui IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr.12 din 04.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/12 din 04.04.2007 cu privire la organizarea auditului extern al Companiei.
 • ABROGATĂ Nr.11 din 04.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/11 din 04.04.2007 cu privire la organizarea concursului de suplinire a funcţiilor de conducere Compania “Teleradio-Moldova”;
 • Nr.10 din 04.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/10 din 04.04.2007 cu privire la stabilirea salariilor Preşedintelui, Directorului radiodifuziunii şi Directorului televiziunii;
 • ABROGATĂ Nr. 9 din 04.04.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/9 din 04.04.2007 cu privire la aprobarea modificărilor propuse în Regulamentul C.O.
 • ABROGATĂ Nr. 8 din 21.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/8 din 21.02.2007 cu privire la aprobarea modificărilor propuse în Regulamentul C.O.
 • ABROGATĂ Nr. 7 din 21.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/7 din 21.02.2007 cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiilor de Preşedinte, Director al radiodifuziunii şi Director al televiziunii IPNA Compania “Teleradio-Moldova”;
 • ABROGATĂ Nr. 6 din 21.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/6 din 21.02.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc;
 • ABROGATĂ Nr. 5 din 09.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/5 din 09.02.2007 cu privire la realizarea auditului extern şi a studiilor privind politica editorială şi domeniul publicitar al Companiei;
 • ABROGATĂ Nr. 4 din 09.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/4 din 09.02.2007 cu privire la stabilirea salariului tarifar al Secretarului C.O.;
 • Nr. 3 din 09.02.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/3 din 09.02.2007 cu privire la adoptarea Regulamentului Consiliului de Observatori;
 • ABROGATĂ Nr. 2 din 23.01.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/2 din 23.01.2007 cu privire la alegerea Secretarului C.O.;
 • ABROGATĂ Nr. 1 din 23.01.2007 - Hotărârea Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nr.1/1 din 23.01.2007 cu privire la alegerea Preşedintelui C.O.;