Cine suntem?


Instituţia Publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) este serviciul public de radiodifuziune şi televiziune din Republica Moldova, care activează în conformitate cu reglementările stipulate în Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. În calitate de instituţie care serveşte interesul public Compania asigură informarea corectă, echidistantă şi imparţială a tuturor categoriilor de cetăţeni, pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, respectând echilibrul politic, libertatea de exprimare şi pluralismul de opinie. Programele de radio şi televiziune, produsele multimedia promovează valorile patrimoniului naţional, realizările culturii, ştiinţei, civilizaţiei naţionale şi internaţionale, realizând şi difuzând emisiuni cognitive şi de divertisment pentru copii, tineri şi adulţi. Politica editorială a Companiei are la bază valorile democratice, susţine cultivarea demnităţii umane, spiritului civic şi unităţii naţionale. IP Compania „Teleradio-Moldova” îşi dezvoltă potenţialul de diversificare şi eficientizare, ghidându-se de credibilitate, responsabilitate, perseverenţă şi creativitate.

Parteneri internaţionali


IP Compania „Teleradio – Moldova” este membră a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UERT- EBU / European Broadcasting Union) din anul 1994. Compania are semnat Memorandum de colaborare cu DW (Deutsche Welle) şi acorduri de cooperare cu EuroNews, TRT (Corporaţia Turcă de Radio şi Televiziune), TVR (Societatea Romănă de Televiziune), SRR (Societatea Română de Radiodifuziune), Radio-Televiziunea de Stat din Belarus, Radio-Televiziunea Publică din Ucraina, BNT (Televiziunea Naţională Bulgară), LRT (Compania Teleradio din Lituania). 

Istoric


Compania „Teleradio-Moldova” îşi află începutul între 1940-1941 când serviciile radio erau parte componentă a Comitetului pentru radioficaţie şi radiodifuziune pe lângă Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM. Prima emisiune televizată a apărut în 1958. Volumul de emisie difuzată a crescut de la 2-3 ore pe zi până la 24 ore în anul 2007. Între 1957 şi 1989 televiziunea şi radiodifuziunea a funcţionat în cadrul diferitor Comitete din RSSM, iar în 1990 devine Radioteleviziune Naţională. Compania de Stat „Teleradio-Moldova” a funcţionat pentru o perioadă de zece ani (1994-2004), ulterior, ca urmare a adoptării Legii cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului, radiodifuziunea şi televiziunea au fost declarate publice. Începând cu 1 august 2004, Compania de Stat „Teleradio-Moldova” a primit statutul de Instituţie Publică Naţională a Audiovizualului „Teleradio-Moldova”.