Centrul de Instruire Continuă

Centrul de instruire continuă a fost constituit în anul 2017 ca o subdiviziune a Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) cu scopul instruirii, calificării şi perfecţionării profesionale continue a salariaţilor TRM, dar şi împărtăşirii experienţei multor reporteri, regizori, producători, care activează la TRM de o lungă perioadă, cu alţi jurnalişti din piaţa media.
Centrul de instruire continuă contribuie la îmbunătăţirea cuantificabilă a profesionalismului şi competenţelor jurnaliştilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ca rezultat al activităţii sale în parteneriat cu organizaţiile internaţionale, CIC TRM a devenit instituţie de formare continuă a jurnaliştilor la nivel naţional. În perioada anilor 2017 – 2022 CIC a intermediat şi asigurat instruirea a 1483 de participanţi – angajaţi ai TRM şi altor instituţii media din Republica Moldova.

Anunţuri

23 Dec. 2021 / 14:05

În anul 2022 vom continua să oferim cursuri utile pentru dezvoltarea continuă. Dacă aveţi propuneri şi recomandări, ne puteţi contacta la coordonator.cic@trm.md