Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Vitalie Mindrescu

Ştiri / Eurovision

07 Mai 2021 / 17:03

Aviz de confidenţialitate pentru televotare Eurovision Song Contest 2021

Următoarele informaţii sunt destinate să vă ofere, în calitate de participant la televotarea Eurovision Song Contest, o prezentare generală a datelor cu caracter personal pe care le colectăm şi le procesăm despre dvs. atunci când votaţi prin apel şi despre drepturile dvs. în temeiul legii privind protecţia datelor.

În calitate de controlori de date comune, noi, Uniunea Europeană a Radiodifuziunii  L’Ancienne-Route 17A 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Elveţia (UER)  şi digame GmbH Schanzenstrasse 38 D-51063 Köln Germania (compania)  suntem angajaţi să vă protejăm datele cu caracter personal şi să vă respectăm confidenţialitatea, în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor, în special Regulamentul general UE privind protecţia datelor 2016/679 (GDPR) şi Legea federală germană privind protecţia datelor (BDSG). Nu vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele stabilite mai jos. EBU şi Compania au executat un acord specific şi separat al controlorilor comuni în conformitate cu articolul 26 din GDPR, al cărui conţinut cheie este disponibil la cerere fie la sediul EBU, fie al Companiei. 

Ce categorii de date cu caracter personal sunt procesate? 

Nu vor fi colectate sau procesate date personale.

 Care sunt scopurile prelucrării şi care este baza legală pentru aceasta? 

Colectăm datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 (f) GDPR) pentru a genera rezultatele oficiale care determină clasarea melodiilor introduse în ESC şi câştigătorul acestora. Participarea dvs. este voluntară şi prin participarea la Televotare, sunteţi de acord că prelucrăm datele dvs. personale (enumerate mai sus) în scop de: 
- calculare şi generare a rezultatelor valide şi oficiale ale ESC pe baza voturilor exprimate de audienţă (inclusiv a dvs.) 
- generarea de statistici agregate privind votul în ESC
- publicarea rezultatelor agregate şi anonimizate.

 Cine va avea acces la datele dvs. personale? 

Pentru a participa la Televotare, utilizaţi un serviciu de telecomunicaţii facilitat de operatorul dvs. naţional de telecomunicaţii şi / sau agregator care poate transmite o parte sau toate datele dvs. personale către Companie pentru a permite calcularea unui rezultat de audienţă valid.
În cadrul Companiei, datele dvs. personale vor fi puse la dispoziţia departamentelor care au nevoie de acestea pentru a îndeplini obligaţiile contractuale şi legale ale Companiei. Furnizorii de servicii şi agenţii suplimentari care lucrează pentru companie pot primi, de asemenea, date cu caracter personal în astfel de scopuri, cu condiţia să se angajeze să păstreze, în special, confidenţialitatea şi integritatea. Astfel de destinatari ar putea fi, de exemplu, furnizori de servicii IT sau telecomunicaţii.
Nu va exista transfer de date cu caracter personal către destinatari din afara Companiei. În timp ce EBU este controlor comun cu Compania în ceea ce priveşte Televoting-ul, Compania nu va transfera datele dvs. personale către EBU, care va primi de la Companie doar rezultate anonime în scopurile enumerate mai sus. Vor fi publicate doar rezultatele agregate şi anonimizate.

Datele personale vor fi transferate către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională?

Voturile exprimate în afara Germaniei vor fi transferate către Companie în Germania pentru a le prelucra şi nu va mai fi efectuat niciun alt transfer. Compania nu va transfera date cu caracter personal către ţări terţe din afara Spaţiului Economic European.

Cât timp vor fi păstrate datele mele personale de către noi?

Compania va prelucra şi stoca datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale şi legale.
Odată ce datele personale nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau legale, acestea vor fi şterse în mod regulat, cu excepţia cazului în care prelucrarea ulterioară a acestora - pentru o perioadă determinată de timp - este necesară în următoarele scopuri:
- Îndeplinirea obligaţiilor de depozitare legate de legislaţia comercială şi fiscală,
- Codul comercial german (HGB), Codul fiscal (AO), Legea privind spălarea banilor (GwG). Aceste legi specifică, în general, perioade de depozitare în scopuri de arhivare şi documentare, de la doi la zece ani.

Care sunt drepturile Dvs?
Aveţi dreptul de a vă accesa datele personale şi de a solicita corectarea acestora în caz de inexactitate sau ştergere în cazul în care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate şi prelucrate.
În unele cazuri, aveţi dreptul să solicitaţi restricţionarea prelucrării, portabilitatea datelor sau să vă opuneţi prelucrării. Orice consimţământ pe care îl acordaţi prelucrării datelor dvs. personale de către noi poate fi retras oricând. Vă rugăm să reţineţi că retragerea consimţământului se va aplica numai pentru viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimţământului nu va fi afectată de aceasta.
Vă puteţi exercita drepturile prin trimiterea cererii dvs. prin e-mail la privacy@digame.de.
Dacă consideraţi că prelucrarea datelor dvs. personale constituie o încălcare a legii (legilor) privind protecţia datelor, aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al Uniunii Europene din locul dvs. obişnuit de reşedinţa, locul de muncă sau locul unde a avut loc încălcarea.

Cum puteţi contacta responsabilii noştri cu protecţia datelor?

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notificare de confidenţialitate, puteţi contacta:
Responsabilul de protecţia datelor al companiei la privacy@digame.de
Responsabilul de protecţia datelor EBU la adresa dpo@ebu.ch

Data efectivă şi modificările

Această Notificare de confidenţialitate este valabilă începând cu 11 februarie 2021

Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră completă, de a modifica, modifica, adăuga sau elimina porţiuni din această Notificare de confidenţialitate în orice moment.

 

Comentarii