Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Golban Ionela

Ştiri / Politic

22 Mai 2021 / 16:22

Interviu cu ambasadorul Letoniei la Chişinău, Uldis Mikuts

În contextul „Zilelor Europei în Republica Moldova”, ambasadorul Letoniei la Chişinău, Uldis Mikuts, a oferit un interviu corespondentului special de la Radio Moldova, Anatol Caciuc.

Excelenţă, perioada 2020-2021, marcată de pandemia de COVID-19, este dificilă atât pentru Letonia, cât şi pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, ţara Dumneavoastră, dar şi alte state ale UE au susţinut Republica Moldova în depăşirea crizei sanitare şi reducerea la minimum a consecinţelor acesteia. Vă rog să vă referiţi la sprijinul oferit ţării noastre în acest context.

Letonia, precum şi celelalte state ale UE a oferit şi continuă să ofere sprijin Republicii Moldova în depăşirea situaţiei de criză cauzată de COVID-19. Acest ajutor este din partea „Team Europe” – „Echipa Europei”. În ceea ce priveşte Letonia, noi oferim susţinere Republicii Moldova prin intermediul unor instituţii importante, cum ar fi UE sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Or, aşa cum se ştie, UE a acordat ţării Dumneavoastră asistenţă financiară în valoare totală de 127 de milioane de euro şi în acest context, dacă am face referire la alocările Letoniei în bugetul anual al UE, care sunt ceva mai puţin de 1%, atunci partea noastră de contribuţie prin intermediul UE ar însemna aproape un milion de euro. De asemenea, amintesc că în 2020 Letonia a alocat în contul OMS 100 de mii de euro, care au fost distribuiţi ţărilor terţe, inclusiv Republicii Moldova, pentru a minimaliza impactul pandemiei COVID-19. Deci, avem o contribuţie în susţinerea ţărilor care au mai puţine posilităţi financiare de a depăşi criza sanitară.

Acum 12 ani, a început să funcţioneze formatul de cooperare UE-Parteneriatul Estic, au fost stabilite obiective clare pentru fiecare din cele şase ţări partenere. Ce a reuşit Republica Moldova în acest timp şi ce a ratat în cadrul Parteneriatului Estic?

Aş menţiona, în primul rând, relaţiile profunde, armonioase dintre UE şi Republica Moldova, cooperare care reiese din prevederile Acordului de Asociere şi ale Acordului de Liber Schimb, Cuprinzător şi Aprofundat. Sunt două documente foarte importante, fundamentale, atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru Ucraina şi Georgia – alte două ţări semnatare ale acestor acorduri cu UE. Aceste documente au o importanţă majoră pentru statele asociate cu UE, deoarece aici sunt stipulate toate condiţiile, acţiunile care trebuie întreprinse. Acum aşteptăm summitul UE – Parteneriatul Estic, care va avea loc în toamnă. Se va face o evaluare a ceea ce s-a realizat pe parcursul a 12 ani de la lansarea acestei platforme de cooperare, care au fost progresele, dar şi obstacolele în implementarea celor trasate ca obiective de bază. De asemenea, vor fi stabilite noi priorităţi de cooperare. În acest sens, Letonia reiterează importanţa unui asemenea format de cooperare şi necesitatea menţinerii acestuia pe agenda UE, dar şi a ţărilor partenere. La fel, susţinem şi cooperarea pe dimensiunea bilaterală cu ţările asociate. Este necesară o abordare individuală, care ar impulsiona evoluţia cooperării între părţi.

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv statele membre ale UE, susţin implementarea proiectelor la nivel local prin finanţare directă. Este aceasta o modalitate de a utiliza fondurile mai eficient, de a implica administraţiile publice locale în procesele decizionale sau există alte motive?

Scopul acestui sprijin este unul, indiferent de formatul şi modalitatea de acordare, de a susţine Republica Modova în dezvoltarea sa, de a imbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor. Pentru aceasta, împreună cu ceilalţi donatori, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, coordonăm această susţinere, pentru a fi mai eficientă. Am menţionat ceva mai sus despre „Team Europe’’, dar conlucrăm şi la nivel local. Important este că acest ajutor este orientat spre dezvoltarea ţării. Letonia, în politica sa de ajutor extern, are două dimensiuni, una fiind prin intermediul bugetului UE, la care contribuim şi noi în calitate de stat membru. În ultimii 10 ani, UE a oferit Republicii Moldova mai mult de un miliard de euro în formă de granturi sau diverse proiecte de cofinanţare, unde este şi o parte din bugetul Letoniei. În ceea ce priveşte dimensiunea bilaterală, specific că Republica Moldova este unul dintre partenerii prioritari pentru Letonia în ceea ce priveşte asistenţa pentru dezvoltare. Începând cu anul 2005 şi până în prezent au fost implementate aproximativ 90 de proiecte, în sumă totală de 1,5 milioane de euro. Printre domeniile prioritare menţionez buna guvernare, securitatea frontierei, dezvoltarea agriculturii, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. O atenţie deosebită acordăm tinerilor specialişti. Astfel, organizăm mai multe traininguri şi stagii pentru tineri din diverse domenii. În 2020, 25% din suma alocată în bugetul naţional pentru asistenţă externă de dezvoltare au fost pentru Republica Moldova, unde s-au implementat mai multe proiecte de perspectivă. Aceeaşi abordare este pentru acest an şi pentru viitor.

Mai mulţi experţi afirmă că Letonia este un exemplu pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană, referindu-se la unii factori de dezvoltare, precum şi la istoria comună în cadrul URSS. Ce aspecte sunt adecvate, acceptabile în acest context?

Da, aţi menţionat corect. Avem o parte comună de istorie, iar la începutul anilor 90, mai mult sau mai puţin, am stat pe aceeaşi platformă de dezvoltare. De asemenea, putem spune că ţările noastre sunt comparabile după mărimea teritoriului şi al numărului de cetăţeni. În ceea ce priveşte Letonia, trebuie să specific că a avut multe provocări, dar ceea ce i-a ajutat chiar de la începutul indepedenţei sale a fost planul strategic de dezvoltare cu obiective clare. Unul dintre acestea s-a referit la politica externă, în prim-plan fiind integrarea în structurile euroatlantice. Desigur, acest parcurs nu este uşor, dar având un scop bine determinat şi consecvenţă obţii ceea ce ţi-ai propus. Şi Republica Moldova se confruntă cu multe provocări şi suntem dispuşi să împărtăşim din experienţa noastră, din lecţiile învăţate. În calitate de ambasador al Letoniei depun toate eforturile în promovarea a tot ce înseamnă integrare europeană, deoarece dorim să contribuim la implementarea reformelor în Moldova în beneficiul fiecărui cetăţean.

În ultimii ani au fost semnate multe acorduri bilaterale la nivelul administraţiilor publice locale. Cum funcţionează acestea, dau rezultatele scontate?

Într-adevăr, există o asemenea cooperare şi suntem mândri că s-a reuşit semnarea a peste 30 de acorduri bilaterale la nivel local între regiuni şi oraşe. Şi există încă idei de înfrăţire a localităţilor din ţările noastre. În marea lor majoritate, aceste acorduri stau la baza unei cooperări armonioase şi eficiente. Aş da un exemplu de comunicare cultural-umanitară între administraţiile locale ale raionului Glodeni şi a regiunii Jelgava. O cooperare multilaterală, cu diverse proiecte, inclusiv economice, este stabilită între Agenţia de Dezvoltare Nord şi regiunea Vidzeme. Un acord funcţional este între autonomia găgăuză şi regiunea Kurzeme. Se fac schimburi de experienţă între experţi şi specialişti în diverse domenii. Desigur, pandemia a influenţat negativ cooperarea pe această dimensiune, discuţiile având loc mai mult virtual, dar cu siguranţă se vor restabili contactele directe între administraţiile locale din Moldova şi Letonia. În context, specific că pe 5 iunie în Letonia vor avea loc alegeri locale, după care vor fi relansate discuţiile privind implementarea unor proiecte de cooperare regională eficiente.

Pe 1 mai s-au împlinit 17 ani de când Letonia a devenit membră a UE. Cum s-a dezvoltat ţara Dumneavoastră în acest răstimp?

În primul rând, menţionez evoluţia în domeniul economic. În această perioadă, mai multe ramuri ale industriei au fost modernizate, înzestrate cu tehnologii performante, în ţară au venit investitori de calibru mondial. Unii dintre ei chiar înainte de aderare sau în primii ani după ce am devenit membri ai UE şi au făcut investiţiii serioase în infrastructură. Astfel, fiecare locuitor al Letoniei ar putea numi cel puţin trei proiecte majore datorită cărora s-a schimbat imaginea ţării, dar şi nivelul lor de trai. Au fost multe proiecte de solidaritate din partea partenerilor din UE, care ne ajută şi acum pentru a depăşi situaţia de criză cauzată de pandemie. Primim asistenţă pentru domeniul medicinii, dar şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii care se confruntă cu probleme financiare. Un alt rezultat benefic al aderării este că Letonia a devenit o democraţie dezvoltată, iar PIB-ul a crescut considerabil în această perioadă. Nu mai puţin important este faptul că avem posibilitatea să călătorim liber în spaţiul Schengen, dar şi să lucrăm în orice ţară. Desigur, este foarte important că există o valuta comună, euro. Este foarte comod când mergi în afara ţării şi nu cauţi case de schimb valutar pentru a putea procura o cafea. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care ni le oferă UE.

 

Comentarii