Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Achiziţii

01 Mar. 2023 / 13:49

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să înainteze oferte cu privire la cumpărarea metalului uzat

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să înainteze oferte cu privire la cumpărarea metalului uzat în cantitate de circa 150 tone. Metalul este stocat la sediul Companiei din mun. Chişinău, şoseaua Hânceşti 64.

Condiţii:
  • Preţ avantajos pentru Companie la comercializarea metalului. Cheltuielile legate de tăierea, încărcarea, transportarea, cântărirea metalului şi alte lucrări manuale vor fi efectuate din contul agentului economic.

Documentele obligatorii:
  • Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice,
  • Licenţă;
  • Certificat privind atribuirea contului bancar.

Procesul transmiterii va fi verificat de o comisie internă creată prin ordinul Directorului general.

Ofertele vor fi depuse la sediul Companiei str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: trm@trm.md

Termenul limită pentru depunere a ofertelor: 23.03.2023, ora 14:00.

Telefon de contact 079009985.

Comentarii