News

photo source:

News / Acquisitions

28 July 2023 / 10:11

Achiziţionarea instrumentelor de lucru

Text: IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea instrumentelor de lucru. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 03.08.2023, ora 12:00.

Show Comments