News

photo source:

News / Acquisitions

07 Feb. 2023 / 15:03

Cererea ofertelor de preţuri, privind achiziţionarea serviciilor de monitoring şi prezentarea datelor pe audienţă a canalelor TV (repetat)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la Cererea ofertelor de preţuri, privind achiziţionarea serviciilor de monitoring şi prezentarea datelor pe audienţă a canalelor TV. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 20.02.2023, ora 14:00.

Show Comments