News

photo source:

News / Acquisitions

14 Feb. 2023 / 13:49

Concurs privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie auto

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie auto. Ofertele comerciale vor fi depuse la sediul Companiei str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Casa Radio, et.1 cab. 105, Serviciul achiziţii, aprovizionare, depozit sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md. Termenul limită pentru depunere a ofertelor: 17.02.2023, ora 14:00.

Show Comments