News

photo source:

News / Acquisitions

10 Apr. 2023 / 15:45

Licitaţie deschisă privind achiziţionarea autovehiculelor

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la Licitaţie deschisă, privind achiziţionarea autovehiculelor. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 26.04.2023, ora 09:00

Show Comments