News

photo source:

News / Acquisitions

21 July 2023 / 14:15

VM - achiziţionarea serviciilor pentru executarea prospecţiunilor geotehnice şi serviciilor pentru executarea ridicării topografice

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea serviciilor pentru executarea prospecţiunilor geotehnice şi serviciilor pentru executarea ridicării topografice, pentru proiectarea construcţiilor din str. L. Kaczynski intersecţie cu str. Drumul Viilor, mun. Chişinău, nr. cad. 01002160257. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 25.07.2023, ora 14:00

Show Comments