News

photo source:

News / Acquisitions

20 July 2023 / 14:10

VM, privind achiziţionarea lucrărilor de executare a stratului de beton

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea lucrărilor de executare a stratului de beton în jurul clădirii bloc „M” (studioul 2), şos. Hînceşti 64, mun. Chişinău. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP Mtender până la data de 25.07.2023, ora 14:00

Show Comments