News

photo source:

News / Acquisitions

10 May 2024 / 14:50

VM, privind achiziţionarea serviciilor de realizare a decorului

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la VM, privind achiziţionarea serviciilor de realizare a decorului. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP achizitii.md până la data 17.05.2024, ora 09:30.

Show Comments